MUZEJA RAKSTI VIII533

Ventspils muzeja raksti

Izdevums: I – EUR 6.53 (2001)
Izdevums: II – izpārdots
Izdevums: III – EUR 5.90
Izdevums: IV – EUR 6.06
Izdevums: V – EUR 6.37
Izdevums: VI – EUR 6.34
Izdevums: VII – EUR 6.37
Izdevums: VIII – EUR 11.76 (2016)
Kaķpēdiņas233

Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī

Herberta Dorbes poēmas atkārtoto izdevumu papildina grāmatas tapšanas materiāli, Induļa Zvagūža oriģinālilustrācijas un CD ar raidlugu. Līdzās teicēja aktiera Rūdolfa Plēpja balsij, Kaķu skolas skolmeistaru lomās iejutušies pazīstami ventspilnieki – Ingrīda Štrumfa, Aivars Lembergs un Armands Vijups.

Izdevuma gads: 2014
Cena: EUR 7.00


Mirdzas Tālbergas unikālā kolekcija

Izdevums iepazīstina ar ventspilnieces neparasto kolekciju, ko veido gan Ventspils kādreizējām meitenēm labi zināmās papīra lelles un to tērpi, gan arī Latvijā unikāla pastkaršu autogrāfu kolekcija, kurā sastopami pat grupas “Beatles” dalībnieku, B.Bardo, A.Delona, Dž.Lolobridžitas u.c. 20.gs. 50.-70.gadu slavenību parakstu oriģināli. Publikācijā plaši izmantots arī laikmetu raksturojošs Ventspils muzeja krājuma attēlu materiāls.

Izdevuma gads: 2016
Cena: EUR 3.00


Ventspils senāk un tagad

Ir atkārtots R.Tautmīļa – Bērziņa 1901. gadā H.Hiršmana grāmatu spiestuvē izdotās grāmatiņas “Ventspils. Senāk un tagad” izdevums, kas bagātīgi papildināts ar Ventspils muzeja komentāriem un ilustratīvo materiālu. Dzejas formā veidotais vēstījums atspoguļo to, kāda izskatījās Ventspils 20.gs. rītausmā, darbs uzlūkojams par pirmo grāmatu latviski, kas veltīta Ventspilij.

Izdevuma gads: 2015
Cena: EUR 5.00


Staldzenes bronzas laikmeta depozīts

Izdevumā atspoguļota Baltijā līdz šim lielākā bronzas laikmeta (7.gs. pr. Kr.) depozīta atrašanas apstākļu vēsture un atraduma unikālā nozīme Latvijas vēstures izpētes kontekstā. Daļu no Staldzenes depozīta var aplūkot Livonijas ordeņa pils ekspozīcijā.

Izdevuma gads: 2004
Cena: EUR 3.44


Ventspils grāmata

Pazīstamās Ventspils vēsturnieces Ingrīdas Štrumfas saistošā, garšīgā formā uzrakstītā grāmata aptver laika posmu Ventspils vēsturē no senlaikiem līdz I pasaules karam. «Šī ir grāmata ventspilniekiem par Ventspili. Tāpēc tai nosaukums – Ventspils grāmata. Nekad neesmu domājusi, ka varētu atļauties to saukt par Ventspils vēsturi. Vēsture vēl nav izpētīta», – tā grāmatas autore.

Izdevuma gads: 2017
Cena: EUR 9.52


Muzeja darba burtnīca

Burtnīcā apkopoti dažādi uzdevumi un informācija par Ventspili un novadu senākajos laikos. Uzdevumi veidoti kontekstā ar Livonijas ordeņa pils ekspozīciju un muzeja veiktajiem arheoloģiskajiem eksperimentiem Piejūras brīvdabas muzejā. Piemēram, kā pagatavot Akmens laikmeta zupu? Izdevums piemērots vispārizglītojošo skolu 6. un 10.klašu audzēkņiem un skolotājiem kā mācību palīglīdzeklis.

Izdevuma gads: 2004
Cena: EUR 0.90


Ventspils rātes un tirgotāju ģildes 18. gadsimta protokoli

Izdevums ir žurnāla Latvijas Arhīvi sērijas Vēstures Avoti otrais sējums. Grāmata tapusi ar Latvijas Rietumlatvijas vēstures izpētes fonda un Kultūrkapitāla fonda atbalstu, izdevuma zinātniskās redakcija autore ir Valda Kvaskova. Grāmata ir aizraujošs dokumentāls vēstījums par 18.gs. ventspilnieku dzīves aktualitātēm.

Cena: EUR 6.37

grāmata239

Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto (2018.,atkārtots izdevums 2019)

Savu otro parādīšanos piedzīvojusi grāmata “Latvijas lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto”. Grāmata veltīta t.s. lauku platuma šaursliežu dzelzceļa vēsturei Latvijā, sniedzot unikālu, līdz šim neapkopotu informāciju un bagātīgu ilustratīvo materiālu. Grāmatas autori – Toms Altbergs, sadarbībā ar Andri Biedriņu, Daini Punculi un Artūru Tukišu.

Cena: EUR 7.84

Bliņķs ventiņmēle430

Bliņķs ventiņmēle. Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic

“Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic jeb bliņķs ventiņmēlē” ir saistošā formā rakstīta, bet tādēļ ne mazāk zinātniski pamatota “ventiņu valodas” rokasgrāmata jebkuram interesentam, ļaujot iepazīties ar šī latviešu valodas dzirkstošā dialekta daudzveidīgajām izpausmēm.

Cena: EUR 8.50