Pakalpojumi

Telpu īre

Telpa mājā, dārzs ar ugunskura vietu semināriem, nelieliem ģimenes svētkiem (līdz 15 cilvēkiem) 21,18 EUR/h

Apmeklētājiem

Muzeja apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ieklausīties ventiņu valodā (tāmnieku dialektā), nobaudīt sklandraušus un skābputru.

Pedagoģiskās programmas

Pieteikšanās pie muzeja vadītājas Ineses Aides, tālr. 636 25004, 29999653.

Ik mīļu brītiņu ciemiņu gaidu…

Nodarbības pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Iepazīšanās ar H. Dorbes dzeju bērniem par ģimeni

Herberta stunda mazajiem

Par H. Dorbes pasakām Aina ar brālīti meklē cālīti un Pelītes mācība

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju

Kas tas ir – muzejs? Kādas vērtības glabā muzejs? Kā radās Herberta Dorbes darbi bērniem? (Pirmsskolas izglītības iestādēm – septembrī, oktobrī)

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju

1. daļa. Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju, H. Dorbes dzejoļiem, pasakām. (Muzeja apmeklējums)
2. daļa. Iepazīšanās ar H. Dorbes sastādītajām mācību grāmatām: Ābece (1930), Uzdevumi rakstu darbiem pamatskolās (1929), Diktāti pamatskolām (1936). (Skolās latviešu valodas stundu ietvaros) (Sākumskolām – septembrī, oktobrī)

Programma skolām ar krievu valodas apmācību

Iepazīšanās ar Herberta Dorbes darbiem bērniem, bērnības atmiņu grāmatu un darbu fragmentu tulkošana krievu valodā. (8.-9. klasēm, vidusskolai)

2 vienā

Rakstnieks un skolotājs Herberts Dorbe

Dzejolis kā olis ripo

H. Dorbes dzeja

Notikums, kas var patikt visiem

Par H. Dorbes literāro pasaku Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī