Pakalpojumi

Telpu īre

Telpa mājā, dārzs ar ugunskura vietu semināriem, nelieliem ģimenes svētkiem (līdz 15 cilvēkiem) 21,18 EUR/h

Apmeklētājiem

Muzeja apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ieklausīties ventiņu valodā (tāmnieku dialektā), nobaudīt sklandraušus un skābputru.
555_Dorb 180519 (3)_web

Pedagoģiskās programmas

Nodarbības klātienē tiek nodrošinātas ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Tāpat piedāvājam nodarbības tiešsaistē, izmantojot Zoom.

Maksa par nodarbību vienai grupai – 15 EUR

Vienā grupā maksimums 30 dalībnieki.

Plašāka informācija un pieteikšanās – muzeja vadītāja, muzejpedagoģe Inese Aide t.63625004, 29999653

Pieteikšanās forma šeit: https://bit.ly/3anP0aK

Kā pieteikties un sagatavoties muzejpedagoģiskajām nodarbībām, skat. šeit: https://bit.ly/3v3StTS

Attālinātā nodarbība: Aina ar brālīti meklē cālīti. (1.-4.kl.)

Nodarbība veicina skolēnu prasmes spriest par latviešu grāmatniecību – vienu no Latvijas kultūrvērtībām. Nodarbības sākumā skolēni iepazīstas rakstnieka Herberta Dorbes darba kabinetu, kurā sarakstīta pasaka, ar rakstnieka manuskriptiem, atsauksmēm par pasaku Dorbes mājas viesu grāmatā. Nodarbības laikā skolēni noklausās grāmatas fragmentu pazīstamā mūziķa Intara Busuļa lasījumā, tiek pārrunātas arī pasakā paustās atziņas.  Nodarbības noslēgumā piedāvājam izspēlēt Kahoot spēli par šo tēmu. bit.ly/2Z5JbbX

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju

Kas tas ir – muzejs? Kādas vērtības glabā muzejs? Kā radās Herberta Dorbes darbi bērniem? (Pirmsskolas izglītības iestādēm – septembrī, oktobrī)

Burtiņš te, burtiņš tur – kopā iznāk zilbīte (pirmsskola, sākumskola)

Kādas mācību grāmatas sarakstījis Herberts Dorbe? Meklēsim atšķirīgo rakstnieka sastādītajās un mūsdienu ābecēs.

Koki - rakstnieka zaļais dārzs (pirmsskola, sākumskola, 5.-6.kl.)

Iepazīšanās ar Herberta Dorbes stādītiem kokiem, to uzmērīšana, koku stāstu uzklausīšana. Rakstnieka stādītie koki- literārie varoņi.

Herberta stunda mazajiem

Par H. Dorbes pasakām Aina ar brālīti meklē cālīti un Pelītes mācība

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes darbiem

1. daļa. Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju, H. Dorbes dzejoļiem, pasakām. (Muzeja apmeklējums)
2. daļa. Iepazīšanās ar H. Dorbes sastādītajām mācību grāmatām: Ābece (1930), Uzdevumi rakstu darbiem pamatskolās (1929), Diktāti pamatskolām (1936). (Skolās latviešu valodas stundu ietvaros) (Sākumskolām – septembrī, oktobrī)

Programma skolām ar krievu valodas apmācību

Iepazīšanās ar Herberta Dorbes darbiem bērniem, bērnības atmiņu grāmatu un darbu fragmentu tulkošana krievu valodā. (8.-9. klasēm, vidusskolai)

Notikums, kas var patikt visiem

Par H. Dorbes literāro pasaku Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī Kur atroas Kaķpēdiņui bulvāris? Vai kaķiem ir sava skola? Kaķēnu piedzīvojumi jautrā stāstā! Nāc iejusties!

...februāri ļoti gaidu, tad ir mana dzimšanas diena (pirmsskola, sākumskola, pamatskola) 3. - 28. februāris

Herberta Dorbes dzimšanas diena. Kāda bija Herberta Dorbes bērnība? Kādi ir Herberta Dorbes bērnu dzejoļi, viņa bērnības atmiņu stāsti?

Dzejolis zem eglītes

Svētku sajūta muzejā – kopīga piparkūku cepšana, eglītes rotāšana, dzejoļa sacerēšana un deklamēšana pie eglītes