Pakalpojumi

Telpu īre

Telpa mājā, dārzs ar ugunskura vietu semināriem, nelieliem ģimenes svētkiem (līdz 15 cilvēkiem) 22,00 EUR/h

Apmeklētājiem

Muzeja apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ieklausīties ventiņu valodā (tāmnieku dialektā), nobaudīt sklandraušus un skābputru.

555_Dorb 180519 (3)_web

Pedagoģiskās programmas

Maksa par nodarbību vienai grupai – 20 EUR

Vienā grupā klātienē maksimums 25 dalībnieki, attālināti – 30 dalībnieki.

Plašāka informācija un pieteikšanās – muzeja vadītāja, muzejpedagoģe Inese Aide t.63625004, 29999653

Pieteikšanās forma

Kā pieteikties un sagatavoties muzejpedagoģiskajām nodarbībām, skat. šeit: https://bit.ly/3v3StTS

JAUNUMS! Dzeja Izai

(sākumskolai/ latviešu valoda un literatūra, vēsture, sociālās zinības)
Nodarbības ievadā iepazīšanās ar rakstnieka Herberta Dorbes bērnu dzejoļiem, kas tapuši 20.gs. 20-tos gados un veltīti vecākajai meitai Izoldei, ģimenē sauktai par Izu. Skolēni noklausās H.Dorbes bērnu dzejoļus no grāmatas “Apaļš kā pūpols”(1994). Sadaloties grupās, skolēni meklē dzejoļos atskaņas.
Māksliniece Agnese Rudzīte izveidojusi darba lapas H.Dorbes bērnu dzejai. Darba lapas bērni aizpilda individuāli. Pēc iepazīšanās ar Izai veltītajiem dzejoļiem, skolēni muzejā vai klasē raksta Izai vēstuli vai sacer dzejoli.

Lekcija. Kultūras dzīve Ventspilī 2.pasaules kara beigu posmā 1944.-1945.g.

Velkonis “Rota” 1930-tie gadi

Lekcijā “Kultūras dzīve Ventspilī 2.pasaules kara beigu posmā 1944.-1945.g.” varēs uzzināt par kultūras dzīvi sarežgītā laika posmā, kad cilvēki ir noguruši no kara un tā izraisītām sekām, kad Ventspilī sabrauca bēgļi no pārējās Latvijas… Viņu vidū bija daudz Latvijai nozīmīgu kultūras un mākslas darbinieku, kas ietekmēja vietējo kultūras dzīvi. Lekcija noderēs pamatskolas un vidusskolas klasēm, lai tuvāk iepazītu situāciju kara laikā. https://bit.ly/3ECF8Xh

Koki - rakstnieka zaļais dārzs (pirmsskola, sākumskola, 5.-6.kl.)

Rakstnieka Herberta Dorbes daiļrades, ģimenes mājas celtniecības un dārza veidošanas iepazīšana ar fragmentu lasīšanu no rakstnieka stāstu krājuma “Savu bēniņu direktors”. Klase dalās grupās, izvēlas muzejā dārzā augošos kokus un iepazīstas ar tiem –  meklē atbildes par koku ienākšanu Dorbes ģimenes dārzā, izdomā arī savus stāstus.

Foto: Agnese Rudzīte

Notikums, kas var patikt visiem

Nodarbības ievadā īss ieskats Herberta Dorbes bērnu dzejā un literārajās pasakās. Klase noklausās CD ierakstīto literāro pasaku “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”. Notiek kopīgas pārrunas, kur atrodas Kaķpēdiņu bulvāris? Vai kaķiem ir sava skola? Pēc tam seko skolēnu līdzdalība nodarbībā – pēc izvēles saliek puzlēs pasakas ilustrācijas, izspēlē pēc grāmatas tēliem gatavotas spēļu kārtis.

Attālinātā nodarbība: Aina ar brālīti meklē cālīti. (1.-4.kl.)

Nodarbība veicina skolēnu prasmes spriest par latviešu grāmatniecību – vienu no Latvijas kultūrvērtībām. Nodarbības sākumā skolēni iepazīstas rakstnieka Herberta Dorbes darba kabinetu, kurā sarakstīta pasaka, ar rakstnieka manuskriptiem, atsauksmēm par pasaku Dorbes mājas viesu grāmatā. Nodarbības laikā skolēni noklausās grāmatas fragmentu pazīstamā mūziķa Intara Busuļa lasījumā, tiek pārrunātas arī pasakā paustās atziņas.  bit.ly/2Z5JbbX

Nodarbība iekļauta Latvijas skolas somā

Iepazīšanās ar rakstnieka H.Dorbes muzeju

Kas tas ir – muzejs? Kādas vērtības glabā muzejs? Kā radās Herberta Dorbes darbi bērniem? (Pirmsskolas izglītības iestādēm – septembrī, oktobrī)

Burtiņš te, burtiņš tur – kopā iznāk zilbīte (pirmsskola, sākumskola)

Kādas mācību grāmatas sarakstījis Herberts Dorbe? Meklēsim atšķirīgo rakstnieka sastādītajās un mūsdienu ābecēs.

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes darbiem

1. daļa. Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju, H. Dorbes dzejoļiem, pasakām. (Muzeja apmeklējums)
2. daļa. Iepazīšanās ar H. Dorbes sastādītajām mācību grāmatām: Ābece (1930), Uzdevumi rakstu darbiem pamatskolās (1929), Diktāti pamatskolām (1936). (Skolās latviešu valodas stundu ietvaros) (Sākumskolām – septembrī, oktobrī)

...februāri ļoti gaidu, tad ir mana dzimšanas diena (pirmsskola, sākumskola, pamatskola) 3. - 28. februāris

Herberta Dorbes dzimšanas diena. Kāda bija Herberta Dorbes bērnība? Kādi ir Herberta Dorbes bērnu dzejoļi, viņa bērnības atmiņu stāsti?