Pakalpojumi

Telpu īre

Telpa mājā, dārzs ar ugunskura vietu semināriem, nelieliem ģimenes svētkiem (līdz 15 cilvēkiem) 21,18 EUR/h

Apmeklētājiem

Muzeja apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ieklausīties ventiņu valodā (tāmnieku dialektā), nobaudīt sklandraušus un skābputru.
555_Dorb 180519 (3)_web

Pedagoģiskās programmas

Pieteikšanās pie muzeja vadītājas Ineses Aides, tālr. 636 25004, 29999653.

Grupā maksimums 25 dalībnieki.
Pedagogam ieeja muzejā bez maksas.

Nodarbības atbilst projektam “Skolas soma”.

...februāri ļoti gaidu, tad ir mana dzimšanas diena (pirmsskola, sākumskola, pamatskola) 3. - 28. februāris

Herberta Dorbes dzimšanas diena. Kāda bija Herberta Dorbes bērnība? Kādi ir Herberta Dorbes bērnu dzejoļi, viņa bērnības atmiņu stāsti?

Cālītis vārdā Tuks - dzelteni pūkains un smuks (pirmsskola, sākumskola) 30. marts - 10. aprīlis

Lieldienas gaidot, iepazīsim Herberta Dorbes pasaku “Aina ar brālīti meklē cālīti”. Kas ir Tuks? Kāpēc Aina ar brālīti viņu meklēja? Ko ceļā satika cālītis? Kopīgi darināsim Lieldienu dekoru – cālīti.

Koki - rakstnieka zaļais dārzs (pirmsskola, sākumskola)

Iepazīšanās ar Herberta Dorbes stādītiem kokiem, to uzmērīšana, koku stāstu uzklausīšana. Rakstnieka stādītie koki- literārie varoņi.

Burtiņš te, burtiņš tur – kopā iznāk zilbīte (pirmsskola, sākumskola) (marts - maijs)(projekts-Skolas soma)

Kādas mācību grāmatas sarakstījis Herberts Dorbe? Meklēsim atšķirīgo rakstnieka sastādītajās un mūsdienu ābecēs.

Ik mīļu brītiņu ciemiņu gaidu…

Nodarbības pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Iepazīšanās ar H. Dorbes dzeju bērniem par ģimeni

Herberta stunda mazajiem

Par H. Dorbes pasakām Aina ar brālīti meklē cālīti un Pelītes mācība

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju

Kas tas ir – muzejs? Kādas vērtības glabā muzejs? Kā radās Herberta Dorbes darbi bērniem? (Pirmsskolas izglītības iestādēm – septembrī, oktobrī)

Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju

1. daļa. Iepazīšanās ar rakstnieka H. Dorbes muzeju, H. Dorbes dzejoļiem, pasakām. (Muzeja apmeklējums)
2. daļa. Iepazīšanās ar H. Dorbes sastādītajām mācību grāmatām: Ābece (1930), Uzdevumi rakstu darbiem pamatskolās (1929), Diktāti pamatskolām (1936). (Skolās latviešu valodas stundu ietvaros) (Sākumskolām – septembrī, oktobrī)

Programma skolām ar krievu valodas apmācību

Iepazīšanās ar Herberta Dorbes darbiem bērniem, bērnības atmiņu grāmatu un darbu fragmentu tulkošana krievu valodā. (8.-9. klasēm, vidusskolai)

Divi vienā

Rakstnieks un skolotājs Herberts Dorbe

Dzejolis kā olis ripo

H. Dorbes dzeja

Notikums, kas var patikt visiem(projekts-Skolas soma)

Par H. Dorbes literāro pasaku Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī