Pedagoģiskās programmas

Pieteikties pie muzeja pedagoģes Līgas Zutes, tālr. 636 24467, 25556674

Ūsiņa diena muzejā (pirmsskola, sākumskola)(23.aprīlis – 17.maijs)

Nodarbības laikā uzzināsim – kad svinēja šo latviešu tautas svinamo dienu, kas ir Ūsiņš, kādas ir šīs dienas norises, kas ir Ūsiņu dienas ēdiens.)

Gadskārtu ieražu programmas(projekts- Skolas soma)

Pieskaņotas gadskārtu svētkiem.
Programmas iepazīstina ar rotaļām, mīklām, tautasdziesmām un svētku mielastu tradīcijām gadskārtu ieražu svētkos.)

Sveču darināšana (dažādām vecuma grupām)

Iepazīšanās ar telpu apgaismes līdzekļiem no muzeja krājuma. Tiek demonstrēts sveču liešanas (darināšanas) process, sākot ar dakts sagatavošanu, beidzot argatavu jau, aizdedzināmu sveci. (Nepieciešamie materiāli jāsaskaņo, piesakoties uz nodarbību.)

Pazudis un atradies muzejā (sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai, pieaugušajiem)

Izmantojot fotoorientēšanās karti, muzeja iepazīšana no cita skatu punkta. Ēku, laivu, enkuru un dažādu priekšmetu izpēte. Sports brīvā dabā un piedzīvojumu terapija garantēta! (Nepieciešamie materiāli – 1 fotoaparāts uz 5 cilvēkiem.)

Svari un mēri (sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai, pieaugušajiem)

Kas ir bezmēns un colštoks? Iepazīšanās ar senajiem mērinstrumentiem, svariem. Cik pēdas esmu garš, cik pudu smags?

Kā top krāsainā dzija (visām vecuma grupām)

Kā iegūst vilnu? Kādus darbarīkus izmantoja, lai darinātu dziju? Kā tiek pie dzīpara? Kāpēc dziju kamoliņi ir tik krāsaini? Iespēja pašiem tīt kamoliņu.

Sviesta ķērne (sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai, pieaugušajiem)

Kas ir sviesta kulšana? Ar kādiem darbarīkiem kūla sviestu, kur glabāja… (Nepieciešamais materiāls – krējums.)

Maizes ceļš (pirmsskolai, sākumskolai)

Zemes apstrāde, grauda iesēšana, pļaušana, kaltēšana, kritināšana, malšana, cepšana (Nepieciešamais materiāls – maizes kukulītis.)

Latviešu gadskārtu svētki un svinamās dienas!

Uzzināsim kad un kāpēc svinēja šos svētkus. Iepazīsimies ar latviešu tautas tradīcijām, rotaļām, tautasdziesmām, ēdieniem, mīklām un ticējumiem, kas raksturo šos svētkus.

Būšu muzeja draugs I (pirmsskolai, 1. klasei)

Iepazīšanās ar muzeju, apkārtni un muzeja darbiniekiem. Kas ir muzejs un ko dara muzejā? Kas ir krājums un kas – muzeja eksponāts? Ko nedrīkst darīt muzejā un kā kļūt par muzeja draugu?