Pedagoģiskās programmas

Nodarbības klātienē tiek nodrošinātas ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Tāpat piedāvājam nodarbības tiešsaistē, izmantojot Zoom.

Maksa par nodarbību vienai grupai – 15 EUR

Vienā grupā maksimums 30 dalībnieki.

Plašāka informācija un pieteikšanās – muzejpedagoģe Marta Tjarve t. 26385346

Pieteikšanās forma šeit: https://bit.ly/3anP0aK

Kā pieteikties un sagatavoties muzejpedagoģiskajām nodarbībām, skat. šeit: https://bit.ly/3v3StTS

[/one_fourth]

Aicinām nometņu bērnus uz nodarbību Amatu mājā

Amats – dzīves zelta pamats

Labs amatnieks, vienmēr ir ticis cienīts un godāts, to pierāda latviešu sakāmvārds “Amats – dzīves zelta pamats.” Aicinām bērnus iepazīt dažādus amatus! Interaktīvajā nodarbībā bērni aktīvi darbojoties ar muzejpedagogu noskaidros ar ko nodarbojas galdnieks, kalējs, vēveris, kurpnieks u.c. amatnieki? Nodarbības laikā bērni skatās filmas “Kurzemes amatnieku tradīcijas” fragmentus, spēlē spēles, apmeklē Amatu mājas jauno ekspozīciju “Amatnieku šķūnis”, iepazīst senos amatnieku nosaukumus, darbarīkus un ko kurš taisa, kā arī meklē atbildes uz dažādiem ar amatniecību saistītiem jautājumiem.  

Tāpat nometņu bērniem piedāvājam dažādas darbnīcas, piemēram,  nozīmīšu izgatavošanas darbnīca

Radošā darbnīca, kurā ikvienam iespēja sev izgatavot skaistu, oriģinālu, vasarīgu aksesuāru – nozīmīti.

Attālinātā nodarbība: “Leģenda par Zelta saktu” (1.-9.kl.)

Atklāj Ventspils leģendu Amatu mājas izglītojošā muzejpedagoģiskā programmā, kas tiek piedāvāta attālinātam mācību darbam Zoom platformā. Programmā “Leģenda par Zelta saktu” aicinām iepazīt 18. gs. vēsturi interaktīvā veidā, iesaistoties arī pašiem šajos vēstures mirkļos un dzīvojot līdzi skolotāja Fridriha un zvejnieka meitas Annas mīlas stāstam. Nodarbībā izmantosim Kahoot spēli un piedāvājam materiālus mājas darbam. Nodarbība tiek pielāgota atbilstoši skolēnu vecumposmam. bit.ly/3u2rFDT

Mans pirmais muzeja apmeklējums (pirmsskolai, sākumskolai)

Kas ir muzejs un kā tajā uzvesties? Kas ir Ventspils amatu māja? Kas ir amati? Kā izskatās audēju darbnīca un kas tajā strādā? Kā izskatās vissenākā Ventspils skola?

Ventspils Amatu mājas telpu un darbinieku iepazīšana.

Pirms skolas uz seno skolu (pirmsskolai)

Mācību stunda senajā klasē. Skolas noteikumi. Ar ko atšķiras senā skola no mūsdienu skolas? Glītrakstīšana. Skaitīšana ar skaitīkļiem. Programma pirmsskolas vecuma bērniem.

Senā skola (visām vecuma grupām)

Senās skolas vēsture. Disciplīna un tikumiskā audzināšana. Skaitīkļi. Senās mācību grāmatas un liecības. Rakstīšana ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm pēc glītrakstīšanas pamatprasībām. Nodarbība notiek senajā klasē, kas ir 19. gs. skolas klases replika.

Leģenda par zelta saktu (visām vecuma grupām)

Programma ļauj iepazīt 18. gs. Ventspils vēsturi interaktīvā veidā, iesaistoties arī pašiem šajos vēstures mirkļos un dzīvojot līdzi skolotāja Fridriha un zvejnieka meitas Annas mīlas stāstam.

Papīra smūtijs (visām vecuma grupām)

Papīra vēsture. Papīra liešanas darbnīca.

Ciemos pie audējiem (sākumskolai, pamatskolai)

Kas ir vēveri? Kas ir stelles un ko ar tām dara? Cik sens ir audēju amats un kas bija pirmie audēji? Kā izskatās audēju darbnīca? Audēju profesijas izpratne un izzināšana, audēju darbnīcas apmeklējums un praktisku iemaņu gūšana aušanai uz stellēm.