Pedagoģiskās programmas

Maksa par nodarbību vienai grupai – 15 EUR

Vienā grupā klātienē maksimums 25 dalībnieki, attālināti – 30 dalībnieki.

Plašāka informācija un pieteikšanās – muzejpedagoģe Ilva Buntika t. 29590093.

Pieteikuma forma

Kā pieteikties un sagatavoties muzejpedagoģiskajām nodarbībām, skat. šeit: https://bit.ly/3v3StTS

[/one_fourth]

Tēma - Vēsture/mūzikas instrumenti

JAUNUMS! Ventspils muzeja mūzikas instrumentu dzīves un darba gājums

Ventspils muzeja mūzikas instrumentu dzīves un darba gājums
Ventspils Livonijas ordeņa pils ekspozīcijā atrodas vairāki neparasti un vēsturiski mūzikas instrumenti, kas saistīti ar pils, pilsētas un apkārtnes muižu vēsturi. Piemēram, pils kapelā vien ir divi mūzikas instrumenti, – pozitīvs – mazās ērģeles, kas 18.gs. bija samērā izplatītas smalkākās muižās, gan pianola – 1927.gadā ražotās mehāniskās klavieres, kuras iespējams arī spēlēt, ne tikai atskaņot.
Ventspils muzeja pedagogs Ilva Buntika sagatavojusi jaunu, saistošu izglītības programmu Ventspils muzeja mūzikas instrumentu CV, kurā var iepazīt Ventspils muzeja mūzikas instrumentus Ugāles ērģeļbūves restaurācijas darbnīcas vadītāja Jāņa Kalniņa un muzeja vadošā pētnieka Armanda Vijupa stāstījumos.
Programmā tiek atskaņoti arī mūzikas instrumenti.
Programma apstiprināta projektā “Latvijas skolas soma”

Tēma - Vēsture/tērpi

Izglītības programma: Svārki, brunči, lindraki

(pamatskolai, vidusskolai)

Apģērbs raksturo cilvēka attiecību veidu ar apkārt esošo pasauli. Katra laikmeta un tautas raksturs ir bijis noteicošais apgērba detaļu izgudrošanā un pielāgošanā un arī kā izpausmes veids, tautas raksturam un temperimentam. Tērps ir katras tautas gara spogulis. Šajā stāstījumā analizēsim tikai vienu no apģērba sastāvdaļām – svārkus, to izcelsmi un pilnveidošanos cauri gadsimtiem. Arī 21. gadsimts nav atteicies no šī apģērba sastāvdaļas. Nodarbība sniedz ieskatu tērpu vēsturē, atrod saikni starp vēstures mantojumu un mūsdienu modi, akcentējot lokālo kontekstu un Ventspils muzeja pētījumus, piemēram, par īpašajām jostām- sleņģenēm.

Nodarbība iekļauta projektā Latvijas skolas soma

Tēma - Vēsture/Ventspils

JAUNUMS! Ventspils ostas – “Portus Vinda”

(sākumskola, pamatskolai)

Ikvienam būtu interesanti iepazīt stāstu par ostu vai par Ventas gultnes maiņu un senā nosaukuma Vinda rašanos no līvu vārda – vēna. Vāciskais nosaukums Winda pirmo reizi minēts Indriķa hronikā. Bet Windau nosaukums joprojām lasāms daudzos senos dokumentos. Nodarbībā mēģināsim atpazīt dažādu laiku kuģus – burukuģus, tvaikoņus, arī mūsdienu lainerus.

Tēma - Vēsture/Daba

Attālinātā izglītības programma: Ventspils muzejs pēta, kur paliek pēdas

(pirmsskolai, sākumskolai)

Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pils aicina jaunā attālinātā muzejpedagoģiskā programmā „Pēdas paliek” pirmsskolas un sākumskolas audzēkņus iepazīt un atklāt, kas atstāj pēdas sniegā, smiltīs, meža takās. Vai pēdas paliek arī vēsturē?
 

Attālinātās muzejpedagoģijas programmas ”Daba un vēsture” Muzejpedagoģijas programmas ciklā ”Daba un vēsture”, kopš 2005.gada notiek sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Jaunums ir muzejpedagoģiskā nodarbība “Divi zaķi”, kas atraktīvi iepazīstina ar možajiem meža iemītniekiem. Nodarbība paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. https://bit.ly/3C0NYwq

Tēma - Vēsture

Pēc leduslaikmeta – pie mums Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā” (sākumskolai, pamatskolai)

Nodarbībā iepazīst pašu senāko Latvijas aizvēstures posmu, varēs izpētīt akmens laikmeta priekšmetus un iejusties seno iedzīvotāju lomās, izmēģinot graudu beršanu un krama šķilšanu. https://bit.ly/35ZMzK4

Viduslaiki pilī (pamatskolai, vidusskolai)

Dzīve viduslaikos, tērpi, kārtas, ģimene, sieviete un bruņniecība.

Iepazīsim muzeju kopā ar Melno sivēnu (pirmsskolai)

Aizraujoša pils noslēpumus izzināšana, iepazīstot Ventspils muzeja ekspozīciju kopā ar pils spociņu Melno sivēnu. Nodarbības forma – informatīvs ceļojums pa Livonijas ordeņa pili, kurā īpaša loma ir pilī reiz dzīvojošajam Melnajam sivēnam, kas palīdz bērniem izprast viduslaiku dzīvesstilu. Šī ir pirmā nodarbība bērnu grupām, kuras pirmo reizi apmeklē izglītojošās programmas Ventspils muzejā un iepazīst viduslaiku pili. Bērni iepazīstas ar muzeja vidi, noskaidro uzvedības normas, atklāj kādas senas lietas noslēpumu, iemīlot mazo muzeja draugu – Melno sivēnu.

Mans muzejs – mana pils, I (sākumskolai)

Nodarbība “Mans muzejs – mana pils I” ir pirmā nodarbība grupām, kuras pirmo reizi apmeklē izglītojošās programmas Ventspils muzejā. Šajā nodarbībā iespējams uzzināt: Kas ir muzeji? Ko tajos dara? Kādēļ vajadzīgs muzejs? Kas ir muzeja eksponāts? Kas strādā muzejā? Nodarbības dalībnieki ieskatās pils ekspozīcijā un uzzina arī par Livonijas ordeņa pils spociņu Melno sivēnu.

Nodarbība iekļauta projektā Latvijas skolas soma

Man muzejs – mana pils, II (sākumskolai)

Nodarbība “Mans muzejs – mana pils II” ir turpinājums pirmajai daļai, šajā var padziļināti iepazīties ar muzeja darbinieku amatiem un profesijām: vēsturnieks, restaurators, krājuma glabātājs un arheologs. Nodarbībā var iepazīt muzeja aizkulises, apskatīt muzeja krājuma un darbinieku telpas. Intervijas ar muzeja darbiniekiem.

Nodarbība iekļauta projektā Latvijas skolas soma

Ventspils papīra lelles (pirmsskolai, sākumskolai, pamatskolai)

Stāsts par Ventspils papīra lellēm un to autori ventspilnieci Mirdzu Tālbergu. Tērpu darināšana Ventspils papīra lellēm.