Pedagoģiskās programmas

Ventspils muzejs piedāvā pedagoģiskās programmas skolas vecuma bērniem un ģimenēm (iepriekš piesakoties pa tālr. 63621309, 29590093)

Svētku darbnīca pilī

Ventspils muzeja pedagoga vadībā būs iespēja iemācīties izgatavot savu īpašo piparkūku pils egles rotāšanai.

Mans muzejs – mana pils, II

Informatīvs ceļojums Livonijas ordeņa pils pagātnē, Melnā sivēna dzīvesstāsts. Muzeja krājuma priekšmetu iepazīšana. Spēle Muzeja eksponāti. (Pirmsskola, sākumskola)

Ventspils muzeja vēsture

Mode - laikmetu spogulis

Viduslaiki, 17. gs., 19. gs.

Ventspils papīra lelles

Stāsts par Ventspils papīra lellēm un to autori Mirdzu Tālbergu. Tērpu gatavošana Ventspils papīra lellēm. (Pirmsskola, sākumskola, pamatskola)

Iepazīsim muzeju kopā ar Melno sivēnu

Leģendā par pils spociņu 700 gadus sens stāsts par pili un tās iemītniekiem.  Iejusties viduslaikos palīdzēs tērpi un iespēja piemērīt bruņas. Pils noslēpumus varēs uzzināt, izstaigājot Ventspils muzeja ekspozīciju kopā ar pils spociņu Melno sivēnu un pils dāmu.

Viduslaiki pilī

Dzīve viduslaikos, tērpi, kārtas, ģimene, sieviete un bruņniecība. (Pamatskola, vidusskola).

Vēstures otrdienas

Ventspils muzejs piedāvā pedagoģiskās programmas pieaugušajiem – lekcijas par pilsētas un novada vēsturi.

Mans muzejs – mana pils I

Kas ir muzeji? Ko tajos dara? Kādēļ tie vajadzīgi? Kas ir muzeja eksponāts? Ventspils muzeja telpu un darbinieku profesiju iepazīšana. (Pirmsskola, sākumskola)