2.novembrī notika izbraukuma būvniecības procesa sanāksme. Piedaloties projekta izstrādātāju pārstāvim, arhitektam Ē.Cērpiņam, būvdarbu veicējam SIA “Samrode”, Ventspils muzeja un Komunālās pārvaldes atbildīgajiem darbiniekiem tika lemts par atjaunošanas-restaurācijas darbiem.

Šis projekts tiek realizēts ar Eiropas Jūrlietu uz zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu, ar mērķi saglabāt un popularizēt zvejas un kultūras mantojumu, kā arī nodrošinātu tā pieejamību sabiedrībai.

logo-EJZF