Piektdien 5.oktobrī notika Žūrijas komisijas sēde par Metu konkursā “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas pastāvīgās ekspozīcijas mākslinieciskā risinājuma izstrāde” saņemtajiem piedāvājumiem.

Sēdē piedalījās eksperti – Ott Sarapuu no Igaunijas, Tallinas Jūras muzeja vadītājs un  ekspozīcijas izstrādātājs, viens no Tartu Tautas muzeja ekspozīcijas izstrādātājiem un Māra Lāce no Latvijas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore, mākslas zinātniece, –  kuri sniedza kompetentu vērtējumu par  saņemtajiem metiem.

 

Metu devīžu atvēršanas sanāksme notiks 12.oktobrī, 11:00, Ventspils pilsētas domē.

Pamatojoties uz konkursa rezultātiem notiks Sarunu procedūra par Piejūras brīvdabas muzeja multifunkcionālās ēkas jaunās ekspozīcijas projektēšanu un izstrādi, kas ir Eiropas savienības atbalstītā projekta “,Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” Nr.5.5.1.0/17/I/003 viena no aktivitātēm

ERAF_logo_ansamblis