Amatu mājā noslēdzies projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un interešu paplašināšana par aušanas tradīcijām Ziemeļkurzemes amatniecības centrā “Amatu māja” : Pētera Viļumsona steļļu rekonstrukcija”, kura realizācija notika ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pēteris Viļumsons (1872 – 1939) bija ievērojams amatnieks, audējs un konstruktors. Viļumsona stelles ir liels retums un tām ir vairāk kā simts gadu. Kad pirms simts gadiem Pēteris Viļumsons patentēja savu izgudrojumu – pusautomātiskās aušanas stelles, meistars diez vai varēja iedomāties, ka viņa atklājums tiks lietots arī šodien.

Pirms dažiem gadiem Ventspils mākslinieks Andris Norītis uzdāvināja Amatu mājai P.Viļumsona stelles, kurām bija nepieciešams atjaunot vairākas detaļas. Restaurators un amatnieks Māris Cibuls apņēmās stelles restaurēt. Restauratoram šīs jau bija 5 stelles, kuras viņš ir atjaunojis. Darbs bijis interesants, jo pilnībā no jauna bija jāizgatavo trūkstošās daļas.

Lai stelles sāktu savu dzīves ritmu Amatu mājā, audējām vēl jāapgūst perfokaršu izgriešana pēc rakstu izvēles, kā arī jāsasien 4000 nītis.