Ventspils muzejs – reģionālais muzejs

Ventspils muzeju Livonijas ordeņa pilī, 27.februārī pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Kuldīgas novada muzeja Krājuma un pētniecības nodaļas darbinieki. Galvenā krājuma glabātāja Maija Štrumfa izrādīja Ventspils muzeja krājuma telpas, Restaurācijas nodaļas vadītāja Anita Burkovska – metālu un arheoloģiskā materiāla restaurācijas darbnīcas. Kuldīgas muzeja kolēģi iepazinās un atzinīgi novērtēja Ventspils muzeja izstādi “Latvijas 100 gadi Ventspilī. Latvijā. Pasaulē”, kā arī II stāva pils ekspozīciju. Notika rosinošas sarunas par darbu, krājumu un izstādēm. Vienmēr laipni!