Amatu mājas viens no galvenajiem uzdevumiem ir saglabāt tautas kultūras vērtību, attīstīt un nodot tās mantojumā nākamām paaudzēm. Projekta “Video mācība – ventiņu tautas tērpa tapšanas meistarklase” ietvaros ir veikta nemateriālā kultūras mantojuma fiksācija un video mācību izveide, kas ļauj iepazīt gan Ventspils novada tautastērpa īpatnības, gan tā darināšanas tehnikas. Projekts realizēts ar VKKF atbalstu.
Kopumā notika trīs meistarklases: krekla piegrieztnes sagatavošana, šūšana, izšūšana (meistare Gunda Baltaisvilks), brunču un ņiebura šūšana (meistare Ieva Goldmane) un rakstaino zeķu adīšana (meistare Baiba Kečko). Ventiņu tautas tērpa tapšanas meistarklasēs tika atspoguļots viss darba process no ieceres līdz gatavam tērpam.

Tautastērpi Ventspils novadā

Kurzemes tautastērpi veidojušies seno tautību – kuršu, lībiešu kultūru ietekmē, iespaidojoties gan no kaimiņtautām, gan saglabājot savdabību.

Ventspils apkārtnes zemnieki 1839. gads

Ventspils kādreizējā apriņķa lielākajā daļā – Sarkanmuižas, Vārves, Zlēku, Ziru, Zūru, Piltenes, Ēdoles, Užavas, Usmas un Ugāles pagastos sievietes nēsāja Ventspils novada jeb ventiņu tautastērpu, kuram raksturīgi dzeltenbrūnas vai sarkanbrūnas pamatkrāsas sīki svītrota auduma sarafāntipa brunči ar paaugstinātu jostasvietu, kas savienoti ar tāda paša auduma ņiebura daļu, krekls ar stāvu apkaklīti un rotājumu (izšūtu izvilkumu), balta villaine ar sarkanbrūnu izšuvumu, celu apaudiem un pušķiem stūros (baltvīkale), tumši zila villaine – mēlene, un sīki melnbaltrūtotā raibā vīkale, ko nēsā vecākas sievietes. Ļoti sena iezīme sieviešu apģērbā ir kaltā metāla josta – sleņģene. Jaunavas nēsāja metāla spangu vainagu, bet sievas rotāja galvu ar vairākiem zīda lakatiem.

Reiz sievas par Ziemeļkurzemes zeķēm zināja teikt, ka tās pa lielai daļai bijušas baltas, bet bijušas arī citā krāsā, dažkārt arī raibas. Kopumā Ziemeļkurzemes novadā pie goda tērpa vilktas adītas baltas linu vai ziemā vilnas zeķes. Baltajām zeķēm bijuši rakstaini vaļņi, bet ikdienai adītas rakstainas, svītrainas zeķes. Zem ceļiem apsēja zeķes ar ūzbantēm – ar pītām prievītēm.

Ventspils novada tautastērps 19.gs. apskatāms Livonijas ordeņa pils ekspozīcijā

Video mācība – ventiņu tautastērpa tapšanas meistarklase. Ievads un 1.daļa: Krekla piegrieztnes sagatavošana, krekla šūšana un izšūšana (meistare Gunda Baltaisvilks)
Video mācība – ventiņu tautastērpa tapšanas meistarklase. 2.daļa. Brunču šūšana (meistare – Ieva Goldmane)

Video mācība – ventiņu tautastērpa tapšanas meistarklase. 3.daļa.
Rakstaino zeķu adīšana (meistare Baiba Kečko)