Ventspilī

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

 

  1. gada 3.augustā

Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā (Nr. 16-08-FL04-F043.0203-000006)

Projekta mērķis –  zvejas un kultūras mantojuma saglabāšana, popularizēšana un kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšana, atjaunojot vēsturiskās zvejas laivas, kutera un seno burinieku priekšmetus un izveidojot brīvdabas ekspozīciju.

Projekta rezultātā ir atjaunota vēsturiskā zvejas laiva, motorlaivas, kuteris un seno burinieku detaļas.

Pilnīga restaurācija vēsturiskajām zvejas laivām līdz šim Latvijā nav veikta. Piejūras brīvdabas muzejs ir vienīgā vieta Latvijā, kur atjaunotās vēsturiskās zvejas laivas interesentiem ir pieejamas apskatei autentiskā izskatā.

Līdz ar to šis projekts ir unikāls visā Latvijas teritorijā, tā īstenošana uzlabo kultūrvidi un projekta realizācijas rezultātā ieguvēja ir sabiedrība kopumā.

Muzeja krājumā esošā ar zvejniecību un jūras transportu saistīto vēsturisko peldlīdzekļu kolekcija ir plašākā Latvijā, tās sastāvā ir vairāku meistaru būvētas 26 vēsturiskās zvejas laivas, kas būvētas un lietotas Liepājas, Ventspils, Talsu, Tukuma un Rīgas jūrmalas apkārtnē, kā arī ar buriniekiem saistītās kuģu detaļas – šverts, burinieku vraka fragmenti, klāja sija, buru kuģa stūre. Šobrīd citos Latvijas muzejos, kuros eksponēti ar zveju saistīti priekšmeti, apskatei pieejamas tikai atsevišķas laivas, līdz ar to Ventspils muzeja krājums ir plašākais un daudzveidīgākais muzeju apmeklētājiem pieejamais priekšmetiskais vēstījums par zvejniecības tradīcijām valstī.

Laivu restaurācijas darbus veica Pilnsabiedrība “OM Yachtland”. Laivu metāla  detaļas attīrītas no rūsas, apstrādātas ar antikorozijas materiāliem, krāsotas.  Bojātās koka daļas rūpīgi noņemtas, tām veikti atjaunošanas darbi.

Laivas novietotas Piejūras brīvdabas muzejā, to atklāšanas pasākums Ventspils pilsētas svētkos – 5.augustā.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas 211 570,80 EUR.

Šie darbi veikti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Vēsturisko zvejas laivu, kutera un seno burinieku priekšmetu atjaunošana un ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzejā” ietvaros.

 

zkba_logo_small_1logo-EJZF