Gredzeni kā rotaslieta pazīstami jau no 3000. – 2500.g. pr.Kr., kad to valkāšana kļūst populāra Indas upes baseinā, senajā Divupē un Ēģiptē. Latvijas teritorijā šī rota parādās tikai dzelzs laikmetā un apmēram 2000 gadus to nepārtraukti izmanto gan sievietes, gan vīrieši. Līdzās saktām tie ir nemainīgs elements rotu klāstā līdz pat mūsdienām, pārsteidzot ar formu daudzveidību. Ja saktas kā rota 21. gs. tiek lietotas retāk, tad gredzens mūsdienās bieži ir vienīgā rota, kuru daudzi nēsā ikdienā. Rota ar nepārtrauktu tūkstošgadīgu vēsturi. Un ne tikai rota – gredzens sniedza vēstījumu apkārtējiem par tā īpašnieka stāvokli sabiedrībā, valkātāja ģimenes stāvokli, nodarbošanos, reliģiskajiem uzskatiem un nacionālo piederību.

Ciklā “Vēstures otrdiena” 12 .martā Dr.hist. A.Vijupa stāstījums “Abas rokas pilni pirksti/Zeltā grieztu gredzentiņu: gredzeni Ziemeļkurzemē” par vēlā dzelzs laikmeta un vēsturisko laiku gredzeniem, to formām, simboliku.

Vēstures otrdiena Livonijas ordeņa pilī notiks 12.martā, plkst.17:30. Apmeklējums bez maksas!