Ventspils muzejā turpinās darbi projekta „Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija” (Nr. 19-08-FL04-F043.0203-000003)” ietvaros ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana realizācijai” atbalstu.

Attēlā redzama koka glābšanas laiva, kurai projekta ietvaros paredzēts laidu salaidumu vietu remonts, borta solu un to konstrukciju remonts, duļļa izgatavošana, metāla apkalumu renovācija, gruntēšana, krāsas apdare, ķīļplankas nomaiņa, korpusa konstrukcijas attīrīšana, gruntēšana, krāsošana un darvošana. Šādas glābšanas laivas tika izmantotas 20.gs. 50.-60.gados uz lielajiem tirdzniecības vai pasažieru kuģiem un paredzētas 12 personām.

Kopumā ar pilnsabiedrību „OM Yachtland” noslēgtā līguma ietvaros tiks restaurētas 16 laivas, vienkocis, vinča un motorlaivas motors, kopā 19 vienības.