Pagājušā gada nogalē Ventspils muzeja krājumā nonākušais senākais šobrīd zināmais Ventspils panorāmskats – 19.gs. beigās radīta fotogrāfija, kas uzņemta no ev. lut. baznīcas torņa, no tā ziemeļaustrumu stūra. Uz kartona pamatnes uzlīmētajai fotogrāfijai ir paraksts un datējums – Phot. F. Tromann 1885. Visai ticami, ka tās autors ir Liepājas fotogrāfs Ferdinands Tromans. Fotogrāfijā redzama daļa no Pils, Katrīnas, Dārzu un Plosta ielu rajonā virzienā uz pareizticīgo Sv. Nikolaja baznīcu.

Lai gūtu pārliecinošu iespaidu par nedaudz vairāk kā 100 gados notikušajām izmaiņām, Ventspils muzejs 7. maijā no vietas, kur kādreiz ar savu fotokameru bija stāvējis Ferdinands Tromans, nofotografēja to pašu ainu mūsdienās. Salīdzinājumā rezultātu var novērtēt katrs ventspilnieks un pilsētas pazinējs – senajā attēlā vēl nav E. Reinkes mājas Dārza ielā 2, nav jau minētā (būs tikai pēc 16 gadiem) Sv. Nikolaja baznīca, arī pārējā apbūve stipri atšķiras no tās, ko varam šajā rajonā redzēt mūsdienās. Lai labāk orientētos un spētu salīdzināt abus attēlus, esam iezīmējuši divus marķierus – Pils ielu (1) un  bijušo Ventspils jūrskolas namu, vēl nesen bijušo Latvenergo Ventspils klientu apkalpošanas centru (2) Pils ielā 11.