Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2021.gada 13.oktobrī organizēja tiešsaistes semināru “ES fondu ieguldījums Baltijas jūras piekrastes attīstībā”.


Ventspils pilsētas muzeja projektu vadītāja Ilva Zavicka semināra dalībniekus iepazīstināja ar sadarbības projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” norisi.