Ventspils muzejs krājuma papildināšanai iegādājies divmastu gafelšonera kuģa modeli. Kuģa modelis ataino to kuģu veidu, kādi 19.gs.2.pusē tika būvēti Ventspils apkārtnē. Krājuma jaunieguvumu varēs izmantot izstādēs vai arī ekspozīcijas papildināšanai.