Ventspils muzejs sadarbībā ar Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociāciju rīko muzejpedagogu konferenci, lai aktualizētu un pievērstu sabiedrības uzmanību inovatīvu un mūsdienīgi aktuālu piedāvājumu veidošanā. Senatnes izziņas jomā īpašu vietu ieņem muzeji un to piedāvātās muzeju izglītības programmas, kas bērniem un jauniešiem ļauj emocionāli saistošā veidā apgūt sarežģītus vēstures notikumus, rosinot interesi par vēsturiskiem procesiem kopumā. 

Muzejpedagoģiskā nodarbībā iesaistīti visi psihiskie procesi, katrs no šiem procesiem pasaules atspoguļošanā un izzināšanā pilda savas specifiskās funkcijas. Izziņas interesei ir pētnieciska daba, jo jebkura pētījuma pamatā ir zināšanas, kas iegūtas praksē. Muzejiem būtu jākļūst par mūžizglītības iestādēm, kuras, sadarbojoties ar izglītības iestādēm, izskaidro un popularizē kultūrvēsturisko mantojumu.

Konferences referenti: Dr. Veronika Varik (Igaunija, Tallina); Dr. Aīda Krūze (Latvija, Rīga); Dr. Alīda Zigmunde (Latvija, Rīga); Dr.Lilia Žukauskiene, asist. Renata Jarovaitiene (Lietuva, Klaipēda); Elke Urban. (Vācija, Leipciga); Mg.paed. Jonika Tērvida (Latvija, Ventspils); LU doktorants Arnis Strazdiņš (Latvija, Rīga); Mg.paed. Ilva Buntika (Latvija, Ventspils)

Konferences programmu skatīt šeit: Konferences plans Konferences plans_eng

BPVA_logo