Divus Ventspils muzeja objektus tiek plānots pieteikt nozīmīgai būvobjektu skatei – Gada būvei. Tā ir Laivu māja Piejūras brīvdabas muzejā un Skatu tornis – Militārā mantojuma objekts. Skates žūrija pabija Ventspilī un apskatīja abus objektus, lai gūtu ieskatu par pretendentu atbilstību kategorijām. Laivu māja varētu pretendēt kategorijā Koka būve, bet Militārā mantojuma objekts – skatu tornis, – kategorijā Privātās vai publiskās teritorijas labiekārtojums. 

Žūrijas sastāvā ir publiciste Agrita Lūse, būvuzraugs Leonards Dubkēvičs, mikroklimata eksperts Artūrs Brahmanis, Latvijas Restauratoru biedrības pārstāvis Ronalds Lūsis, biedrības „Zaļās mājas” vadītājs Kristaps Ceplis, arhitekti Jānis Dripe, Agnese Lāce, Antra Saknīte, Anna Vasiļjeva, Gundars Vērpe, kultūras mantojuma speciāliste Ināra Appena, būvinženieris Kirils Loškarjovs, būvuzraugs Jānis Zolbergs, nekustamo īpašumu speciāliste Paula Jansone un Sandris Celmiņš – Būvniecības Valsts kontroles biroja (BVKB) pārstāvis.

Skati Gada būve organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar BVKB, VNĪ, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām. Skates mērķis ir veicināt būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs 2021. gadā, veicināt  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteikt atzinību un motivēt nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.