28.maijā plkst.17:30 Vēstures otrdienu lekciju ciklā Livonijas ordeņa pilī par Ventspils 2.Aizsargu pulku stāstīs Stella Lindenberga

  1. gada 29. martā tika dibināts Ventspils 2. Aizsargu pulks. Tolaik aizsargu nodaļas bija domātas arī kā palīgs policijai laupītāju gūstīšanā, kuru bandas klejoja pa Ventspils apriņķa mežiem, kā arī iekšējai miera un kārtības uzturēšanai. Aizsargu organizācija starpkaru Latvijā bija lielākā sabiedriskā organizācija, kura darbojās militārā, kultūras un ideoloģijas jomās. Aizsargi bija disciplinēta, labi apbruņota un apmācīta tautas armija, kuras spēks balstījās dzimtenes mīlestībā. Otrdien, 28.maijā plkst. 17:30 Livonijas ordeņa pils Izglītības centrā Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Stella Lindenberga plašāk stāstīs tieši par Ventspils aizsargiem.

Vēstures otrdienās – ieeja – bez maksas.