Nāk nākdam Liele dien,
Kur le kar šūpulit?
Aiz upit kalniņe,
Dižozol zariņe.

Kar, brālit, šūpulit,
Nekar jūrs maliņe:
Trūks striķits skanedams,
Ekriss mās jūriņe.

Dīiž māan bāleliņ,
Ougst kār šūpulit;
Tout meit nevare
Bez cēlaj ougše tikt.

Es dos uol brālišam
Pa šūpuļ kārumiņ:
Man vistiš dūšig dēj,
Cours diens kladzinej.

Gudr māan bāleliņ:
Šķūni kār šūpulit,
Le vējiš nenopūt
Sudrabot vainadziņ.

Ej a Diev, Liele dien,
Mēs tōv smuk pavadis,
Nāč akal citt gāad,
Ta mēs smuk sagaidis.

Nāč, nākdam, Liele dien,
Viss bēen gaidis tēev:
Viss bēen gaidis tēev,
Aiz vārtem sasēduš.

Tautasdziesmas tāmnieku dialektā salika Uldis Gīnbergs, ilustrācijas: Mirdza Tālberga no Ventspils muzeja Lieldienu kolekcijas.