Valsts Kultūrkapitāla fonda 1.projektu konkursā Ventspils muzejs saņēmis atbalstu vairāku ieceru realizācijai. Kultūras mantojuma nozarē atbalstīti divi projekti – Restaurācijas nodaļas vadītājas Anitas Burkovskas iesniegtais projekts par “Pūra lādes restaurācija PBM ekspozīcijas veidošanai jaunajā daudzfunkcionālajā ēkā” – EUR3500, un muzeja vadošā pētnieka Armanda Vijupa sagatavotais projekts par rakstu krājuma “Pētījumi Kurzemes vēsturē” izdošanu saņēmis EUR4000 lielu atbalstu.

Savukārt, Ineses Aides sagatavotais projekts Literatūras nozarē lasīšanas veicināšanas cikls bērniem “Muzejā viesi” saņēmis 480EUR lielu atbalstu. Mūzikas un dejas mākslas nozarē Ventspils muzeja projekts III Viduslaiku mūzikas festivāla norisei guva 2000 EUR lielu atbalstu. Kopumā muzeja projekti atbalstīti par EUR 9980.