Mums katram ir sava vienīgā un neatkārtojamā māmiņa!

Sūtam sveicienus savām māmiņām un apsveicam ikvienu, kurai ir paveicies kļūt par māmiņu!


Ilva Buntika ar mammu

Tu jau to zini ka visādi iet;
Nez, kur tās nelaimes rodas?
Laboties gribas, bet tomēr mazliet
Atkal pa reizītei gadās…
Nesolu šorīt, bet noskūpstu,
Jauka lai tev ir šī diena,
Māmiņa mīļā, tik labas kā tu
Nav pasaulē laikam nevienas.

Anita Burkovska ar mammu

Bērziņ, tavu kuplumiņu,
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu,
Līdz mūžiņa galiņam!
Inese Aide ar mammu

Silta, jauka istabiņa
Bērzu malku kurināta-
Vēl siltāka, vēl jaukāka,
Kad māmiņa istabā.
Una Gūtfrice ar mammu

Esi kā strautiņš, dzidrs un darbīgs mans draugs,
esi kā skaistuma pārpildīts dzīvības trauks .
Esi kā saule, kas salstošu dzīvību raisa,
un ziedus pār ciešanām kaisa.
Esi kā saule!

Ieva Rupenheite ar mammu un vecmāmiņu viesībās pie krustmātes

Paldies saku māmiņai,
Ka Ieviņu vārdā lika.
Kad pienāca ievu laiks,
Visi mani daudzināja.
Inguna Heinrihsone ar mammu

Saulīt silta, māmiņ jauka,
Abas vienu labumiņu –
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
Māra Dāvida ar mammu un vecmāmiņu

Čigu, čagu zaķīts lēca,
No krūmiņa krūmiņā.
Tā čaloja čigāniņi
Vecā gada vakarā.

“Vienīgais pantiņš, ko atceros no bērnības. Un tas ir saprotams, jo bērnībā tas bija mans maksāšanas līdzeklis, lai dabūtu dāvanas. Tas nostrādāja no gada uz gadu.”
Ilva Zavicka ar mammu un tēti

Kas gulbīti baltu dara,
ka ne jūras ūdentiņš,
kas bērniņu labi māca,
ka ne tēvs, māmuliņa?
Maruta Eistere ar mammu

Gluži kā sniedziņš, kas ziemu krīt,
Tu esi tik gaiša un maiga.
Māmiņa mīļā, tev saku labrīt
Un pieglaužu vaigu pie vaiga.
Marta Tjarve ar mammu

Mazās Martas dziesma

Māmiņ, mīļo māmiķīti,
Nāc un paskaties tu ar’:
Dārzā pirmo vijolīti
Izplaukušu redzēt var.

Pašā vidū tai no zelta
Tāda maza, maza sirds,
Un no rīta rasas smelta
Virsū skaista zīle mirdz.

Kam to vijolīti plūksim,
Kam to spraudīsim pie krūts?
Jeb vai biti ciemā lūgsim,
Lai tā jaunu medu sūc.

/ Rūdolfs Blaumanis/