Jūras svētku ieskaņā 30.jūnijā Ventspils muzejs svinēja Spāru svētkus jaunajai Piejūras brīvdabas muzeja ēkai. Spāru svētku vainags tika vīts no ozolu un liepu zariem. Šos kokus stādījuši bijušie muzeja direktori  un Ventspils domes darbinieki. Vainags simboliski atzīmēja kopā paveikto darbu.

Kā teica muzeja direktore Solvita Ūdre: “Šis ir pieturas punkts ceļā uz liela, apjomīga darba pabeigšanu. Kad saspringtajā darba skrējienā apstāties un pārliecināties, ka būs labi. Neskatoties uz visiem šķēršļiem kopš 2017.gada, kad tika uzsākts ēkas projektēšanas darbs, nu beidzot varam saskatīt arī ēkas būvdarbu pabeigšanu.”

Ēkas būvprojektu izstrādāja SIA “Balts un Melns”, arhitekte Ija Rudzīte. Darbs pie būvprojekta izstrādes tika uzsākts 2017.gadā un sākotnējais ēkas būvapjoms bija 2305 kvadrātmetri, plānojot telpu izvietojumu trīs stāvos.

Pēc būvprojekta izstrādes 2019.gadā, izsludinot iepirkumu un saņemot piedāvājumus būvdarbu veikšanai, izrādījās, ka plānotais finansējums ēkas būvniecībai neatļauj realizēt šāda apjoma būvprojektu.

2020. gadā būvprojekts tika pārstrādāts, radikāli samazinot ēkas būvapjomu uz 1308 kvadrātmetriem un telpas izvietojot divos stāvos. Ēku pārprojektējot, arhitektei bija svarīgi saglabāt sākotnējo ideju, lai ēka atgādinātu krastā piestājušu kuģi. Tāpat ļoti būtiski bija saglabāt plānoto ēkas funkcionalitāti, projektējot telpas muzeja krājuma glabāšanai, telpas restaurācijas darbnīcām, ekspozīciju zāles un muzeja darbinieku telpas. Kopīgiem spēkiem meklējot labākos iespējamos risinājumus, šo mērķi izdevās sasniegt.

Pamatojoties uz jauno būvprojektu, iepirkuma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Ostas celtnieks” un 2021.gada jūnijā uzsākta Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas būvniecība. Diemžēl darbi nevirzījās, kā bija plānots, un 2022.gada septembrī nācās lauzt līgumu, jo būvnieks nespēja pildīt uzņemtās saistības. Uz šo brīdi bija izbūvēti ēkas pamati un nesošās konstrukcijas.

Ēka tika ieziemota, lai to pasargātu no ārējās vides iedarbības un gatavota jauna iepirkumu procedūra. Konkursa rezultātā 2023.gada februārī noslēgts līgums ar SIA “Warss+” un turpināts darbs pie ēkas būvniecības.

SIA “Warss+” strādā atbilstoši darbu veikšanas grafikam, darbi tiek veikti kvalitatīvi un atbildīgi.

Atbalstu būvdarbu vadīšanā un pārraudzībā sniedz Ventspils komunālā pārvalde, pildot pasūtītāja funkcijas. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”, autoruzraudzību SIA “Balts un Melns”. Jaunā muzeja ēka jānodod ekspluatācijā līdz šī gada beigām.

Ēkas būvdarbi notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (Nr. 5.5.1.0/17/I/003) ietvaros. Šī paša projekta ietvaros jaunajā ēkā tiks iekārtota ekspozīcija “Pie jūras un uz zemēm. Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīves veids 19.-20.gs., Ziemeļkurzemes daba”. Ekspozīciju veidojuši SIA “Dd studio” kolektīvs. Pašlaik jaunā muzeja ekspozīcija ir gatava, tās iekārtošanu jaunajā muzeja ēkā plānots uzsākt septembrī.  

Muzeja ēkas būvniecības, aprīkojuma un mēbeļu iegādes un ekspozīcijas kopējās izmaksas ir 4,9 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums 2,8 miljoni., pašvaldības līdzfinansējums – 2 miljoni.

Ventspils muzejs