Tuvojas mākslas Navigācijas sezona
Līdz 1.oktobrim iespējams pieteikties Starptautiskajam Mazo formu keramikas simpozijam Navigācija XI!
Ventspils muzeja Amatu māja, sadarbībā ar mākslinieku un keramiķi Jāni Kupču un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, jau 11.reizi organizē Starptautisko Mazo formu keramikas simpoziju Navigācija, kas savu darbu ierasti sāks, kad vasarīgāku jūrasbraucēju navigācijas sezona lēnām beidzas – no 19.oktobra līdz 30.oktobrim. Noslēguma izstādi atklās 30.oktobrī Livonijas ordeņa pils izstāžu zālē un tajā vienkop tiks pulcēti visos vienpadsmit simpozijos radītie mākslas darbi, kā arī tiek gaidīti bijušo simpoziju dalībnieku no jaunie tapušie trauslie navigācijas apliecinājumi. Simpozija nolikums un pieteikuma anketu skatīt zemāk.

Starptautiskais mazo formu keramikas simpozijs, nolikums 2019

International Symposium on Small Form Ceramics