Tas norisinās jau divpadsmito reizi un to realizē muzejpedagoģe Ilva Buntika sadarbībā ar Joniku Tērvidi un muzeja kolēģiem. Projekta ietvaros tapusi izstāde “Kas manā pūriņā…”, kas aplūkojama Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī no 25.maija.

Ventspils skolu jaunieši projekta ietvaros apmeklēja muzejpedagoģisko programmu “Labākā dāvana līgavai!” un iepazinās ar savdabīgu etnogrāfisko mantojumu – sprēslīcām, kuras 19.gs.-20.gs. latviešu jaunekļi grezni rotāja un dāvināja savām izredzētajām. Iedvesmojoties no šīs programmas, kurā varēja iepazīt saules simboliku, kā arī muzeja krājumu, dizaina un tehnoloģiju mācību stundās jaunieši radīja darbus, kurus šobrīd var aplūkot vienotā izstādē Livonijas ordeņa pils Izglītības centrā.

Izstādē piedalās visas Ventspils vispārizglītojošās skolas. Īpaši jāuzteic skolu dizaina un tehnoloģiju skolotāji – Jonika Tērvide (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija un Centra sākumskola), Anita Ozoliņa (1.pamatskola), Olga Jakubčonoka (2.vidusskola), Olga Maranika (2.pamatskola), Viktorija Kurdjukova (3.pamatskola), Zane Piuss (Pārventas pamatskola), Antra Bakanauska (4.vidusskola) un Inita Kačevska (6.vidusskola).