Ventspils muzeja pedagogi ir sagatavojuši izglītības programmas dažāda vecuma auditorijām un aicina skolotājus izmantot muzeja daudzveidīgo piedāvājumu jau pirmajos mācību gada mēnešos.

Vissenākajā muzeja ēkā – Livonijas ordeņa pilī, muzejpedagoģe Ilva Buntika (tālr. 29590093) pamatskolas un vidusskolas skolēnus iepazīstinās ar “Ventspils muzeja mūzikas instrumentu CV”. Ventspils Livonijas ordeņa pils ekspozīcijā atrodas vairāki neparasti un vēsturiski mūzikas instrumenti, kas saistīti ar pils, pilsētas un apkārtnes muižu vēsturi. Nodarbībās skolēni videoierakstā varēs tikties ar Ventspils muzeja mūzikas instrumentus Ugāles ērģeļbūves restaurācijas darbnīcas vadītāju Jāni Kalniņu un muzeja vadošo pētnieku Armandu Vijupu, kuri atklās interesantus faktus par muzejā esošajiem mūzikas instrumentiem. Tāpat būs iespēja ieklausīties seno instrumentu skaņās.

Nodarbība “Svārki, brunči, lindraki” piedāvā šī aizraujošā apģērba vēsturi, stāstot par to izcelsmi, lietošanu un pilnveidi cauri gadsimtiem. Arī 21. gadsimts nav atteicies no šī apģērba. Nodarbība sniedz ieskatu tērpu vēsturē, atrod saikni starp vēstures mantojumu un mūsdienu modi, akcentējot lokālo kontekstu un Ventspils muzeja pētījumus, piemēram, par īpašajām jostām sleņģenēm.

Ventspils ostas – “Portus Vinda”, noslēpumus muzejpedagoģe gatava atklāt sākumskolas, pamatskolas skolēniem. Ikvienam būtu interesanti iepazīt stāstu par ostu vai par Ventas gultnes maiņu un senā nosaukuma Vinda rašanos no līvu vārda – vēna. Vāciskais nosaukums Winda pirmo reizi minēts Indriķa hronikā. Bet Windau nosaukums joprojām lasāms daudzos senos dokumentos. Nodarbībā mēģināsim atpazīt dažādu laiku kuģus – burukuģus, tvaikoņus, arī mūsdienu lainerus.

Piejūras brīvdabas muzejs ir tā vieta, kur bērni aicināti iepazīt un iedzīvināt latviskās tradīcijas. Šeit muzejpedagoģe Marta Tjarve (tālr.26385346) aicina uz rudens pirmajiem nozīmīgākajiem gadskārtu svētkiem – Miķeļiem. Spēlējot spēles, minot mīklas, mācoties tautasdziesmas un ticējumus, bērni iepazīst latviskās Miķeļdienas tradīcijas. Nodarbības laikā apgūs gadskārtu apli, kas palīdzēs arī turpmāk paturēt prātā, kādus svētkus latvieši svinēja un svin.

Amatu mājā īpaši tiek novērtēts amatnieku veikums. Te interaktīvā nodarbībā “Amats – dzīves zelta pamats” var uzzināt, ar ko nodarbojas galdnieks, kalējs, audējs, kurpnieks u.c. amatnieki. Nodarbības laikā bērni kopā ar muzejpedagoģi Martu Tjarvi (tālr.26385346) skatās filmas “Kurzemes amatnieku tradīcijas” fragmentus, spēlē spēles, apmeklē Amatu mājas jauno ekspozīciju “Amatnieku šķūnis”, iepazīst senos amatnieku nosaukumus, darbarīkus, kā arī meklē atbildes uz dažādiem ar amatniecību saistītiem jautājumiem. Ja muzejs iepriekš nav apmeklēts, nodarbība “Mans pirmais muzeja apmeklējums” paredzēta kā ievads muzeju pasaulē, lai jau nākamajā apmeklējuma reizē bērni justos droši un zinoši. Muzeja noteikumi, senās klases iepazīšana, amatnieku darbnīcu apskate. Spēles un uzdevumi, kas nostiprina zināšanas par noteikumiem ne tikai Amatu mājā, bet jebkurā muzejā.

Senā skola pielāgojama visām vecuma grupām un stāsta kāda senā skolā bija disciplīna un tikumiskā audzināšana, senās mācību grāmatas un liecības. Nodarbība notiek Senajā klasē, kas ir 19. gs. skolas klases replika.

H.Dorbes memoriālais muzeja “Senču putekļi” vadītāja Inese Aide
(tālr.63625004, 29999653) labprāt izved pastaigā pa rakstnieka dārzu nodarbībā “Koki – rakstnieka zaļais dārzs”. Rakstnieka Herberta Dorbes daiļrades, ģimenes mājas celtniecības un dārza veidošanas iepazīšana ar fragmentu lasīšanu no rakstnieka stāstu krājuma “Savu bēniņu direktors”. Klase dalās grupās, izvēlas muzejā dārzā augošos kokus un iepazīstas ar tiem –  meklē atbildes par koku ienākšanu Dorbes ģimenes dārzā, izdomā arī savus stāstus.

Notikums, kas var patikt visiem savaldzina ar H.Dorbes atjautīgo bērnu dzeju un literārajām pasakām. Klase noklausās CD ierakstīto literāro pasaku Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī. Notiek kopīgas pārrunas, kur atrodas Kaķpēdiņu bulvāris? Vai kaķiem ir sava skola?

Dzejoļi Izai attēlo dzejas bērniem tapšanas aizkulises, runājot par rakstnieka Herberta Dorbes bērnu dzejoļiem, kas tapuši 20.gs. 20-tos gados un veltīti vecākajai meitai Izoldei, ģimenē sauktai par Izu. Skolēni noklausās H.Dorbes bērnu dzejoļus no grāmatas “Apaļš kā pūpols”(1994). Sadaloties grupās, skolēni meklē dzejoļos atskaņas.

Muzejpedagoģiskās nodarbības ir pieejamas projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Vairāk informācijas, sazinoties ar muzejpedagogiem.

izdrukāt piedāvājumu var šeit

Foto: Juris Presņikovs