Ventspils muzeja tradicionālajā vēstures interesentu pulcēšanās reizē – Vēstures otrdienā, 14. martā, plkst. 17.30 Livonijas ordeņa pilī tiek gaidīti tie, kam nav vienaldzīga karavīru piemiņa. Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas vietas vadītājs Roberts Sipenieks stāstīs par  I un II pasaules kara karavīru ekshumācijas procesu un tā problemātiku, iedziļinoties karavīru ekshumācijas procesa vēsturē un īpašu uzmanību veltot karavīru pārapbedīšanai pēdējos gados. Arī pats vēsturnieks ir starp tiem, kas savu brīvo laiku velta neapzinātu karavīru apbedījumu meklēšanai un dalīsies ar savu pieredzi šajā jomā.

Latvijā atrodas 344 dabā atzīmētas Padomju armijas kapsētas, kurās atdusas aptuveni 180 000 karavīru un 300 000 karagūstekņu, kopš 1944. gada pārapbedīti aptuveni 160 000 karavīri, savukārt no vācu armijā kritušajiem 100 000 karavīriem un karagūstekņiem 13 dabā atzīmētās kapsētās, tikai kopš 1996. gada pārapbedīti aptuveni 50 000 karavīri (pēc Brāļu kapu komitejas ziņām).

Kāpēc jāveic pārapbedīšana, kas atbild par šādām darbībām, – par to visu Vēstures otrdienā, 14. martā.

Ieeja – EUR 1,10

Ilva Buntika, tālr. +371 636 21309