2022.gada 17.novembrī Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome atbalstīja Ventspils muzeja informācijas stenda izveides projekta pieteikumu, kas palīdzētu popularizēt ar Kurzemes zvejniecības vēsturi un piekrastes dzīvesveidu saistīto kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta “Piejūras brīvdabas muzeja informācijas stenda izveide Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai” pieteikums tiks iesniegts projektu konkursā, lai pretendētu uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu.

Lai sekmētu ar Kurzemes zvejniecības vēsturi un piekrastes dzīvesveidu saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizāciju sabiedrībā, Ventspils muzejs plāno izvietot informācijas stendu pie Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas.

Stendu paredzēts veidot no metāla ar digitālu ekrānu, kurā paredzēts izvietot maināmu informāciju. Lai veidotu sabiedrībā iekļaujošu vidi un nodrošinātu iespēju ik vienam iepazīties ar kultūrvēsturisko mantojumu, stenda otrajā pusē plānots izvietot informāciju par muzeju un tajā skatāmo ekspozīciju vājredzīgiem cilvēkiem.

Projekta atbalsta gadījumā Ventspils muzejs 2022. – 2023. gadam realizēs projektā plānotās aktivitātes par kopējo summu EUR 63 189, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – EUR 51 658 apmērā. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ietver nepieciešamos projekta sagatavošanas darbus, ekspozīcijas papildināšanu, nožogojuma un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanu, kā arī nepieciešamos uzraudzības darbus.