Saskaņā ar nesen noslēgto līgumu ar pilnsabiedrību „OM Yachtland”, ir sācies darbs. Lai varētu restaurēt laivas, tās vispirms jānogādā darbnīcā. No muzeja teritorijas uz restaurācijas vietu dodas pirmās laivas. Kopumā noslēgtā līguma ietvaros tiks restaurētas 16 laivas, vienkocis, vinča un motorlaivas motors, kopā 19 vienības. Šie darbi tiek īstenoti projekta  “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija” (Nr. 19-08-FL04-F043.0203-000003)” ietvaros ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana realizācijai” atbalstu.

Vairāk attēlu skat. šeit:
http://muzejs.ventspils.lv/piejuras-brivdabas-muzejs/galerijas/foto/piejuras-brivdabas-muzejs/Laivas-dodas-uz-restaur%C4%81ciju