Jūnija otrajā pusē noslēgti visi ar Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas būvdarbu realizāciju saistītie līgumi un pavisam drīz tiks uzsākta būvniecība. Muzeja jaunās ēkas pasūtītājs ir Ventspils muzejs, pasūtītāja funkciju veicējs – Komunālā pārvalde. Jauno muzeja ēku būvēs SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, autoruzraudzību – SIA “Balts un Melns”, arhitekte Ija Rudzīte.

Piejūras brīvdabas muzeja jaunā ēkā būs prasībām atbilstošas telpas krājumam, restaurācijai un jaunieguvumu/krājuma priekšmetu apstrādei, nodrošinot nepieciešamo materiāltehnisko bāzi kultūras mantojuma vākšanai, saglabāšanai un izpētei.  Tiks izbūvētas administrācijas un darbinieku telpas, atbilstošu darba apstākļu nodrošināšanai un pilnvērtīgai muzeja funkciju veikšanai. Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas tēls radīs asociācijas ar krastā pie mola piestājušu kuģi, ko paspilgtinās dekoratīvi koka elementi, veidojot ģeometriskus ornamentus un iekļaujoties Piejūras brīvdabas muzeja vidē.

Jaunajā muzeja ēkā plānota jauna, pastāvīgā ekspozīcija “Pie jūras un zemēs: Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīvesveids 19.-20. gadsimtā”, ko veido Ventspils muzejs sadarbībā SIA “Dd Studio”, kas ir izstrādājuši ekspozīcijas māksliniecisko koncepciju un to realizēs.

Muzeja jaunās ēkas būvniecība un ekspozīcijas izveide notiek ERAF līdzfinansētā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (Nr.5.5.1.0/17/I/003) ietvaros. Ēkas būvniecības un labiekārtošanas kopējās izmaksas EUR 2 935 325 ( tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums – EUR  512 853).