2022.gada nogalē Ventspils valstspilsētas dome atbalstīja Ventspils muzeja ideju projekta pieteikumam par informācijas stenda izveidi, kas palīdzētu popularizēt ar Kurzemes zvejniecības vēsturi un piekrastes dzīvesveidu saistīto kultūrvēsturisko mantojumu. 

Projekta “Piejūras brīvdabas muzeja informācijas stenda izveide Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai” pieteikums iesniegts projektu konkursā, lai pretendētu uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu. Pašlaik notiek projektu izvērtēšana.

Lai sekmētu ar Kurzemes zvejniecības vēsturi un piekrastes dzīvesveidu saistītā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizāciju sabiedrībā,  Muzejs plāno izvietot informācijas stendu pie Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas.

Stendu paredzēts veidot no metāla ar digitālo ekrānu, kurā ir maināma informācija. Lai nodrošinātu iespēju personām ar īpašām vajadzībām gūt pilnvērtīgu ieskatu par muzeja piedāvājumu, stendā tiks izvietota informācija arī šai sabiedrības daļai pieejamā veidā.

Projektā plānotās aktivitātes tiks īstenotas 2023.gadā par kopējo summu EUR 63 189, t.sk. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – EUR 51 658 apmērā. Projekta realizācijas kopējās izmaksas ietver nepieciešamos projekta sagatavošanas darbus, informācijas stenda uzstādīšanu, kā arī nepieciešamos uzraudzības darbus.