Vēstures otrdienā Dr.hist. Armands Vijups par uzrakstiem uz Kurzemes sudraba saktām 21.februārī 17.30 Ventspils Livonijas ordeņa pilī (Jāņa ielā 17)

Ventspils muzeja vadošais pētnieks Dr.hist. Armands Vijups iepazīstinās arī Ventspils vēstures interesentus ar saistošu tēmu – “Uzraksti uz  18. – 19. gs. Kurzemes sudraba saktām”, kas pirms kāda laika referāta veidā izskanēja Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ikgadējā konferencē.

Pētījums sniegs ieskatu gan saktu veidos, kurās uzraksti darināti, gan pašu uzrakstu tipoloģijā. Izrādās, ka šādu, ar uzrakstiem rotātu saktu, Kurzemes saktu materiālā ir apmēram pusotra simta – šajā pētījumā aplūkotas 127 saktas un 3 saktu gredzeni no Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja, Ventspils, Liepājas, Talsu novada un Kuldīgas novada muzeja. Varētu sagaidīt, ka procentuāli vislielāko daļu sastādītu t.s. derību saktas, fiksējot dāvinātāja un saņēmējas vārdus, tomēr uzraksti konstatēti tikai 37 šī veida saktām. Lielāks uzrakstu skaits ir uz Dienvidkurzemei raksturīgajām burbuļsaktām – 43, nedaudz mazāks – uz lapainajām saktām – 36.

Tieši kas visbiežāk tika ierakstīts sudraba saktās, to varēs uzzināt, atnākot uz Vēstures otrdienu, 21.februārī 17:30.

Ieeja – bez maksas