Projekts notika Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros.

Projektā piedalījās 26 partneri no Latvijas un Igaunijas, arī Ventspils muzejs.

Projekta rezultātā izveidota vietne: https://militaryheritagetourism.info/ , kur apkopota informācija par 657 militārie objektiem – no tiem 20 bunkuri, 19 militārā tehnika, 40 kaujas vietas, 331 piemiņas vieta, 89 muzeji, 13 takas, 19 militārās pilsētiņas, 80 infrastruktūras objekti un 46 nocietinājumi.

 Projekta galvenais partneris bija “Lauku ceļotājs”, kas uzraudzīja visu projektā iesaistītu partneru darbu un rūpējās par iznākumu. Ventspils muzejs šī projekta ietvaros atjaunoja Ventspils 46. krasta aizsardzības baterijas ugunskoriģēšanas torni, kas kopā  ar blakus esošajām četru lielgabalu pozīcijām ir Latvijā vienīgā tik labā stāvoklī esošā krasta aizsardzības baterija, kas saglabājusi Otrā pasaules kara fortifikācijas principus.

Tika atjaunots ugunskoriģēšanas tornis (veikta torņa nesošo sienu gruntēšana, krāsošana, uzlikts 1939.g. parauga amēbas kamuflējums, uzstādītas jaunas trepes, margas un durvis, jumta segums pārklāts ar pretslīdes materiālu, atjaunotas ambrazūru lūkas, torņa viziera telpā uzstādītas 2 planšetes no organiskā stikla ar 1930.-to gadu kuģu siluetiem.) Atjaunotas lielgabalu pozīcijas (veikta lielgabalu pozīciju – bunkuru apauguma noņemšana, būvgružu izvešana, zemes līdzināšanas darbi, lielgabala pozīcijas attīrīšana  no būvgružiem, metāla durvju uzstādīšana pulvera pagraba ieejām.)

Uzlabota objekta pieejamība, (izveidoti grants celiņi no torņa uz bunkuru zem tā un uz nākamajām 2 lielgabala pozīcijām, uzstādīts soliņš un atkritumu urna). 

Uzstādīta  informācijas plāksne ar QR kodu. Informācija par šo objektu ievietota militārā mantojuma tūrisma ceļvedī.  Projekta rezultātā ir uzlabota objekta pievilcība, pieejamība, ērtība apmeklētājiem un objekta drošība.

Tornis atvērts apskatei katru dienu līdz 15.oktobrim no 8:00 līdz 21:00. Torņa atrašanās vieta: Saulrieta iela, Ventspils, GPS 57.37789, 21.52664