Trešdien, 22. janvārī Piejūras brīvdabas muzejā Ventspils muzeja pārstāvji tikās ar pilnsabiedrību „OM Yachtland”, lai vienotos par restaurācijas darbu gaitu.

Tikšanās laikā Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre un pilnsabiedrības „OM Yachtland” valdes loceklis Oto Dzenis parakstīja līgumu par Piejūras brīvdabas muzeja laivu kolekcijas un  ar zvejniecību saistīto priekšmetu restaurāciju. Pilnsabiedrība „OM Yachtland” tiesības veikt restaurācijas darbus ieguva atklāta konkursa rezultātā. Restauratoriem jau ir pieredze šādu darbu veikšanā un Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā jau no 2018.gada augusta skatāmas “OM Yachtland” restaurētās laivas, kuteris un seno burinieku priekšmeti. Kopumā tika atjaunotas trīs zvejas motorlaivas, zvejas kuteris MB – 20 un zvejas laiva – plakandibene. Muzeja krājuma nozīmīgu daļu veido ar zvejniecību un jūras transportu saistīto vēsturisko peldlīdzekļu kolekcija. Tā ir plašākā Latvijā, kolekcijā ir vairāku meistaru būvētas vēsturiskās zvejas laivas (21), kas lietotas Liepājas, Ventspils, Talsu, Tukuma un Rīgas jūrmalas apkārtnē, kā arī ar buriniekiem saistītās kuģu detaļas. Pateicoties projekta turpinājumam, restaurācija turpināsies. 

Šobrīd noslēgtā līguma ietvaros tiks restaurētas 16 laivas, vienkocis, vinča un motorlaivas motors, kopā 19 vienības.

Šie darbi tiks īstenoti Lauku atbalsta dienesta atbalstītās Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansētās rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta  “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija (Nr. 19-08-FL04-F043.0203-000003) ietvaros.