Šodien, visas dienas garumā, notiks zvejas kuģa “Grots” izcelšana no Ventas, lai to eksponētu pilsētvidē, Dienvidu mola stāvlaukumā, līdzās jau esošajam zvejas kuģim “Azova”.

Ņemot vērā ievērojamo zvejas kuģa “Grots” svaru, kas pārsniedz 140 tonnas, kuģa izcelšanas darbi tiks veikti ar peldošo celtni MAJA, kas speciāli darba veikšanai, ieradies no Polijas.

Zvejas kuģis “Grots” ir ar Baltijas jūras zvejniecības vēsturi saistīts kultūrvēsturisks objekts un ir vecākais Latvijā Baltikas tipa zvejas traleris, kura izmantošana saistās ar zvejniecības vēsturi Baltijas jūrā 20. gadsimta otrajā pusē. Baltikas tipa kuģi līdz šim Latvijā nav eksponēti un brīvi pieejami interesentiem. Ventspils ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur kuģi pieejami apskatei kā pilsētvides objekti.

Kuģis “Grots” būvēts 1973. gadā Sosnovkas pilsētā (bijusī PSRS) un pastāv raksturīgu zvejas kuģa tipu – uz šāda tipa zvejas traleriem ir kuģojuši un zvejojuši daudzi ventspilnieki. Strauji mainoties zivsaimniecības un zvejas raksturam Baltijas jūrā, šāda tipa traleri vairs netiek izmantoti un ir būtiski to saglabāt kā vēstures liecību nākamajām paaudzēm.

Projekta īstenošanas ietvaros, vienlaicīgi ar kuģa izcelšanu un uzstādīšanu krastā, tiks sakārtota piekrastes zona un uzstādīts izglītojošs, interaktīvs stends par zvejniecības vēsturi Latvijā. Tas tiek realizēts ar Eiropas Jūrlietu uz zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansējumu, ar mērķi saglabāt un popularizēt zvejas un kultūras mantojumu, kā arī nodrošinātu tā pieejamību sabiedrībai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 291 911, 95 EUR, tai skaitā 207 669, 81 EUR EJZF un Ventspils pašvaldības līdzfinansējums 84 242, 14 EUR apmērā.

 

Informāciju sagatavoja P/i „Komunālā pārvalde”