"Nedarbnīca" Ventspils muzejā

5. februārī muzejpedagogi un muzeju speciālisti no dažādiem Latvijas muzejiem iniciatīvas “Nedarbnīca” organizētajā pasākumā apmeklēja Ventspils muzeju, lai iepazītos ar Ventspils muzeja muzejpedagogu darba pieredzi, jauno nodarbību izstādē "Mežģīņu šarms un noslēpumi" (vad. muzejped. I.Buntika) un apgūtu projekta pieteikuma sagatavošanas pamatprincipus, kur savā pieredzē dalījās J.Garjāns un A.Jirgensone. Dienas noslēgumā kolēģi devās uz Ventspils muzeja Amatu māju, kur iejutās Senajā klasē un iepazinās ar izglītības programmu piedāvājumu šajā sturktūrvienībā (muzejped. M.Tjarve). Pēc tam pie tējas krūzes tika izrunāts dienā pieredzētais. Paldies visiem, kuri atrada iespējas piedalīties, bija prieks jūs satikt Ventspilī!