Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī

Herberta Dorbes daiļradē nozīmīgu vietu ieņem darbi bērniem – dzejoļi un pasakas, kas rakstīti ar dzejniekam piemītošu atjautību, mīlestību un izpratni uz bērnu pasaules uztveri. Šoreiz pavasarīgā noskaņā nedaudz ieskatīsimies, kā tapa grāmata par Kaķpēdiņu bulvāri.

Dzejojums par Kaķpēdiņu bulvāri nav tapis vienā dienā, Dorbe ir prasīgs pret sevi, paiet četri gadi un 1969. gada sākumā dienasgrāmatā parādās ieraksts: „Šodien saņēmu no Juhņēviča vēstuli, ka mans tēlojums bērniem uzņemts 1971. gada izdevniecības plānā.”

Grāmata „Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī” pirmizdevumu piedzīvoja 1971.gadā, izdevniecības „Liesma” bilžu grāmatu sērijā „Bitīte” ar košām mākslinieka Induļa Zvagūža ilustrācijām. Žurnālā „Karogs” 1972. gada 4. numurā apskatā par bērnu literatūru  iepriekšējā gadā Valdemārs Ancītis par Herberta Dorbes jauno darbu bērniem rakstīja: „Darbu, kas ar prieku darināts, ar ne mazāku prieku uzņems lasītāji. Laikam gan nekāda analīze nespēs izdibināt, kādos izteiksmes līdzekļos, kādās daiļrades metodēs meklējams ievērojamā ventspilnieka dzejas un humora pievilcības noslēpums, jo cita noslēpuma jau laikam nemaz nav kā tikai šis – savdabīga, šarmanta personība ar patiesu līdzdalību jaunās paaudzes priekos, rūpēs un liktenī.”

Pasakā „Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”, Inču pilsētas galvenajā ielā – Kaķpēdiņu bulvārī  – atrodas skola, kur zinības apgūst un nedarbus veic skaitā piecdesmit kaķulēni, kaķu meitenes un kaķu zēni. Jau iepriekš autors bija pievērsies kaķu tēmai savos dzejoļos – Iedomīgais runcis, Punktinieks,  Inča adrese,  Kā tas nākas?, Kaķis uz jumta… Iespējams, ka iedvesmu autors guvis ieskatoties kaķu personībās, kas bija atrodami viņa mājas apkārtnē, jo tur vēl joprojām dažādi kaķu bērni ik dienas nokļūst dažādos piedzīvojumos…

Diemžēl mūsdienās pirms vairāk nekā 40 gadiem iespaidīgā metienā (60.000 eksemplāros) izdotā grāmatiņa kļuvusi par bibliogrāfisku retumu, labi saglabājoties tā laika mazo lasītāju atmiņā. Ventspils muzejs, protams, priecātos, ja, pārskatot grāmatu plauktus, kādam netīšām atrastos šis unikālais izdevums, ar ko varētu papildināt muzeja kolekciju, jo tieši šī grāmatiņa tajā nav atrodama.

Lai lasītāji neskumtu bez šīs grāmatas, 2014. gadā Ventspils muzejs izdod šo grāmatu atkārtoti, izmantojot mākslinieka Induļa Zvāgūža orģinālilustrācijas un papildinot izdevumu ar stāstu par šo grāmatu un iespēju to noklausīties audioversijā.

Ja jau Dorbem ir pašam savs Kaķpēdiņu bulvāris ar Kaķu skolu, vēlējāmies noskaidrot, ko dara jūsu pūkaiņi šajā pavasarī? Vēlamies atrast vislabāko kaķa fotogrāfiju un aicinām piedalīties konkursā – iesūtot savu mīluļu foto Ventspils muzejam: [email protected] līdz 22. aprīlim. Tad muzeja facebooka lapā ievietosim galeriju ar visām iesūtītām bildēm un cilvēki balsojot varēs noteikt uzvarētāju, kurš tiks paziņots 30. aprīlī un saņems balvā Ventspils muzeja pārizdoto Herberta Dorbes pasaku grāmatas “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī” izdevumu ar grāmatas tapšanas materiāliem „Kā tas notika”, un CD ar raidlugu, ko sagatavojis Ventspils muzejs ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu (2014).