28.februārī notika Latvijas Muzeju Biedrības biedru kopsapulce Rīgā, kurā piedalījās arī Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre. Sapulces dienas kārtībā bija sekojošas tēmas: atskaite par biedrības darbu 2018.gadā, revīzijas komisijas ziņojums, iepazīstināšana ar VKKF atbalstīto projektu “Latvijas Muzeju biedrība – informācijas un profesionālās pilnveides platforma Latvijas muzejiem, atskats uz pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides platformas “Rītdienas muzejs” semināriem 2018.gadā, kā arī citas muzeju darbiniekus saistošas tēmas.