Ventspils muzeja darbinieki šodien, 22.februārī, piedalās Latvijas Muzeju biedrības biedru kopsapulcē Latvijas Kara muzejā. Kopsapulces dienas kārībā paredzēta: LMB priekšsēdētājas Zanes Grīnvaldes atskaite par valdes darbu 2017.gadā, iepazīšanās 2018.gada darba plānu un budžetu, LMB valdes pārvēlēšanas komisijas izveide un valdes un revīzijas komisijas kandidātu izvirzīšana, LMB valdes pārvēlēšanas rezultātu paziņošana, iepazīšanās ar jaunās LMB valdes un revīzijas komisijas locekļiem. Sapulces laikā tiks apspriesti jautājumi par LMB stratēģiju 2018. – 2020. gadam, kas ietekmē arī Ventspils muzeja darbību, kā arī, citi nozīmīgi temati.


Informācija no Latvijas Muzeju biedrības mājas lapas