12. decembrī J. Akuratera muzejā (Rīgā) notika Latvijas memoriālo muzeju darbinieku 2017. gada ziemas seminārs, kuru apmeklēja rakstnieka Herberta Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide. Semināra tēma – Uz muzeju ar skolas somu. Par šī projekta aktualitātēm referēja Aija Tūna Latvijas, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja pārstāve, bet par divu valstu sadarbību kultūras apmaiņas veicināšanā pieredzē dalījās Vita Ozoliņa, LNMM Izglītības programmu kuratore. Pēc lekcijām semināra dalībnieki iepazinās ar atjaunoto Jāņa Akuratera muzeju un piedalījās piparkūku darbnīcā.