Ventspils Muzejs ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu īsteno projektu “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija”.

Projekta ietvaros Muzejs īsteno trīs aktivitātes:

  1. Integrētas un papildinātas ekspozīcijas izveide Piejūras brīvdabas muzeja ēkā un teritorijā;
  2. Nožogojuma izbūve;
  3. Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas (UATS) izbūve.

Šī projekta īstenošana ir tieši saistīta ar Eiropas Reģionālās attīstība fonda līdzfinansēta projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju, kura ietvaros Muzejs īsteno darbību “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas būvniecība (projektēšana, būvdarbi, aprīkojums, pamata ekspozīcijas izveide) objektā Riņķa ielā 2, Ventspilī”.

Sākotnēji tika plānots, ka Piejūras brīvdabas muzeja (PBM) ēkas būvniecību būs iespējams pabeigt 2022. gadā, taču 2022. gada septembrī tika pārtraukts līgums ar PBM ēkas būvdarbu veicēju SIA “Ostas celtnieks”, jo būvnieks nespēja pildīt savas saistības. Darbi objektā tika apturēti un tika izsludināts jauns iepirkums par būvdarbiem. Pēc iepirkuma noslēgšanās par ēkas 2.posma būvdarbiem, 2023. gada februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Warss+” un atsākta ēkas būvniecība, būvdarbu pabeigšanas termiņš – 2023.gada 6.oktobris, nodošanas ekspluatācijā – 2023.gada 8.novembris.  

Darbu kavēšanās būvniecības projekta ietvaros tieši ietekmē Projekta “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija” īstenošanas gaitu. Pašlaik Projekta ievaros paveikts sekojošais:

  • Par Integrētas un papildinātas ekspozīcijas izveidi Piejūras brīvdabas muzeja ēkā un teritorijā 2021. gada 20.aprīlī noslēgts līgums ar SIA “Dd studio”. Ekspozīcija sagatavota un nodota Muzeja rīcībā, līdz brīdim, kad būs iespējams veikt tās uzstādīšanu PBM jaunajā ēkā. Ekspozīcijas veidotāji izstrādājuši arī Muzeja ekspozīcijas mobilo aplikāciju. Šī lietotne būs pieejama pēc kopā ar jauno ekspozīciju.
  • Par nožogojuma izbūvi 2021. gada 12.aprīlī noslēgts līgums ar SIA “Marbella RN Group”. Uzsākot darbus pie žoga izbūves, tos nācās pārtraukt un līguma darbību uz laiku apturēt, jo žoga izbūves augstuma atzīmi un krāsas toni nepieciešams saskaņot ar PBM ēkas dekoratīvās fasādes toni. Uz šo brīdi darbi ir atjaunoti un tos iespējams pabeigt līdz 2023. gada 20. augustam.
  • Par ugunsdrošības signalizācijas sistēmas (UATS) izbūvi 2022. gada 8.jūlijā noslēgts līgums ar SIA “Volts 1”. Izbūves darbi ir pabeigti, taču, lai UATS nodotu ekspluatācijā, to nepieciešams pievienot kopējai sistēmai, kas atradīsies PBM ēkā un atbilstoši ēkas būvniecības darbu grafikam uz šo brīdi vēl nav izbūvēta. Līdz ar to UATS pieslēgt izbūvētajai sistēmai, lai nodotu ekspluatācijā, iespējams līdz 2023. gada 30. septembrim.

Ņemot vērā šos apstākļus, Muzejs lūdzis Lauku atbalsta dienestam izskatīt iespēju par  projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu par 3 mēnešiem, t.i., līdz 2023. gada 1. novembrim.