Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11.Dabas zinību klase karjeras dienas ietvaros viesojās Ventspils muzejā. Skolēni interaktīvās nodarbībās iepazinās ar muzeja darba specifiku, apmeklēja krājuma telpas un restauratora darbnīcu. Skolēni mēģināja lasīt “vecajā drukā”, centās atpazīt dažādus krājuma priekšmetus un uzminēt to funkciju. Ieguva priekšstatu par to, kādu profesiju pārstāvji ir nepieciešami muzeja veiksmīgas darbības nodrošināšanai.