Ventspils muzejs un māksliniece Agnese Rudzīte pirms kāda laika aicināja ikvienu interesentu piedalīties vēstuļu un pastkaršu rakstīšanas akcijā “Mazās Izas vēstules”, 13.septembrī šī akcija noslēdzās.

Rakstnieka Herberta Dorbes muzejs saņēma  pavisam 32 vēstules –   no Liepājas, un Ventspils 2.pamatskolas 4.b un 5.a klases. Tās tika adresētas gan dzejniekam Rainim, rakstniekam Herbertam Dorbem, viņa meitai Izoldei, ģimenē mīļi sauktai par Izu. Skolēni gatavojoties vēstuļu rakstīšanas akcijai, skolotāju rosināti, iepazinuši Dorbes  pasaku “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī”, tāpēc vēstuļu adresātu vidū arī kaķu skolas direktors Kaķanags, viena vēstule tika sūtīta “Mērkaķa kungam” – Kaķu skolas skolotājam.

Vēstulēs izskanēja daudzi, arī neparasti jautājumi, uz kuriem H.Dorbes muzeja vadītāja solās meklēt atbildes. Piemēram, vairākus Mazās Izas vēstuļu draugus interesē, kā rakstniekus uzmeklē idejas un iedvesma. 

Vēstuļu rakstītāji iepazina Raiņa un Dorbes bērnu grāmatas, rūpīgi noformēja vēstules. Katra klase saņems mākslinieces Agneses Rudzītes krāsojamo grāmatu “Izkrāso Liepāju” (2021) un Ventspils muzeja izdevumus  “Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī” (2014) un “Mirdzas Tālbergas unikālā kolekcija”(2016).  

Foto: Agnese Rudzīte