Lai saglabātu Kurzemes piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu  un nodrošinātu tā pilnvērtīgu izmantošanu sabiedrības interesēs, izmantojot mūsdienīgus risinājumus, Ventspils muzejs ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu īstenojis Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansētu projektu “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija”. Projekta ietvaros Ventspils muzejs veica trīs nozīmīgas aktivitātes – tika izveidota papildināta un integrēta ekspozīcija  Piejūras brīvdabas muzeja ēkā un teritorijā, izbūvēts muzeja teritorijas nožogojums un ugunsdrošības signalizācijas sistēma. Piejūras brīvdabas muzejā tiek veidots vienots stāsts, nodrošinot daudzveidīgo ekspozīcijas daļu apvienošanu.

Šī projekta īstenošana bija tieši saistīta ar Eiropas Reģionālās attīstība fonda līdzfinansētā projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju, kura ietvaros Ventspils muzejs veic Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas būvniecību (projektēšanu, būvdarbus, aprīkojumu un pamata ekspozīcijas izveidi) Riņķa ielā 2, Ventspilī. Patstāvīgā ekspozīcija tika papildināta ar dažādiem multifunkcionāliem risinājumiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas un mūsdienīgus risinājumus vēstures stāstu stāstīšanai. Apmeklētājiem ekspozīcija būs pieejama 2024.gada pavasarī pēc jaunās ēkas atvēršanas.

Projekta īstenošana nodrošinās Nacionālā krājuma saglabāšanas iespējas – ir uzbūvēta ugunsdrošības signalizācijas sistēma, kas ir īpaši nozīmīga, domājot par muzeja teritorijā eksponēto tautas celtniecības objektu drošību. Izbūvētais teritorijas žogs vienlaicīgi norobežo muzeja teritoriju un nodrošina tās pārskatāmību no ielas puses. Žogs veido arhitektonisku sasaisti ar jauno Piejūras brīvdabas muzeja ēku.

            Projekta kopējās izmaksas ir EUR 657 559, tai skaitā  EJZF finansējums EUR 585 000.