Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā, Riņķu ielā 2, uzsākta laivu nojumes būvniecība. Objekta pasūtītājs ir pašvaldības iestāde Ventspils muzejs, būvdarbus veic SIA “BŪVFIRMA INBUV”, savukārt pasūtītāja funkcijas – pašvaldības iestāde Ventspils komunālā pārvalde.

Projekta “Laivu nojumes būvniecība Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā” plānotās aktivitātes par kopējo summu 450 tūkst. EUR. Laivu nojumes būvdarbi notiek Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēta projekta ietvaros – fonda finansējums sasniedz EUR 360 000. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma sasniedz EUR 90 000.

Projekta realizācija paredzēta līdz 2021. gada aprīlim, kad jaunajā laivu nojumē būs izvietotas visas restaurētās laivas un citi ar zvejniecību saistītie priekšmeti, ļaujot apmeklētājiem iepazīt zvejnieka darba ikdienu un zvejniecības attīstības ceļu Ziemeļkurzemē.