Skolotāju dienā, 6.oktobrī plkst.14.00 rakstnieka, pedagoga, novadpētnieka Herberta Dorbes muzejā “Senču putekļi” jau piekto gadu tiks pasniegta Herberta Dorbes balva “Gada humanitāro zinību skolotājs”.

Piecu gadu laikā balvai izvirzīti 16 kandidāti. Balvu ieguvuši Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotāja Tamāra Tropa, pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” skolotāja Ineta Grosbaha, Ventspils 6. vidusskolas skolotāja Agija Leimane, pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” skolotāja Dina Freimane.
Pateicība par sadarbību ar Ventspils muzejiem un bibliotēkām 2018./2019. mācību gadā tiks izteikta pedagoģēm no Ventspils.
Herberta Dorbes balvu „Gada humanitāro zinību skolotājs” par mērķtiecīgu skolēnu iepazīstināšanu ar pilsētas, novada un valsts kultūras procesiem 2018./2019. mācību gadā žūrijas komisija, kuras sastāvā iekļauti Ventspils muzeja un bibliotēkas darbinieki, pilsētas un novada Izglītības pārvaldes pārstāvji, nolēma piešķirt Ventspils Centra sākumskolas skolotājai Līgai Nēliusai. Skolotāja balvā saņems Jāņa Rozes grāmatnīcas dāvanu karti 140 EUR vērtībā. Savukārt, pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” mūzikas skolotāja Henisa Meiere par pirmsskolas vecuma bērnu iepazīstināšanu ar latviskajām muzicēšanas tradīcijām, saņems Ventspils muzeja un Ventspils bibliotēkas atzinības balvas. Muzikālu sveicienu pedagogiem un muzeja apmeklētājiem Skolotāju dienā sniegs Ventspils Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu nodaļas pasniedzējas Ainas Lodziņas audzēkņi.