Šogad Skolotāju dienā, 6.oktobrī, Ventspils muzejs, sadarbībā ar Ventspils pilsētas un novada bibliotēkām, Ventspils pilsētas un novada izglītības pārvaldēm jau piekto reizi pasniegs rakstnieka, pedagoga un novadpētnieka Herberta Dorbes balvu tiem jaunās paaudzes audzinātājiem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk pagājušajā, 2018./2019. mācību gadā, veicinājuši audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūras vēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, Ventspils un novada bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, atraisot bērnos un jauniešos lasīšanu un radošo spēju attīstību.

Ventspils muzejs aicina visus vispārizglītojošos pilsētas un novada mācību iestāžu vadītājus, audzēkņu vecākus, darba kolēģus izvirzīt kandidātus Herberta Dorbes balvai Gada humanitāro zinību skolotājs. Aizpildītās pieteikuma anketas līdz 2018.gada 21.septembrim iesniedzamas rakstnieka Herberta Dorbes muzejā .

2015. gadā par Herberta Dorbes balvas ieguvēju kļuva Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Tropa par ieguldījumu skolēnu iesaistīšanā novada literatūras vēstures izpētē. 2016.gadā balvu ieguva Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” skolotājai Inetai Grosbahai. 2017.gadā Herberta Dorbes balvu „Gada humanitāro zinību skolotājs” par ieguldījumu dzejas popularizēšanā– projektos „Dzejas autobuss” un „Sirds uz perona” – piešķīra Ventspils 6. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Agijai Leimanei. Pērn H.Dorbes balvu par mērķtiecīgu bērnu iesaistīšanu literatūras un kultūras procesu izzināšanā ieguva Ventspils PII “Varavīksne” skolotāja Dinai Freimanei. Četru gadu laikā balvai izvirzīti 13 pedagogi.

Dorbes balvas nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit: Dorbes balvas nolikums un pieteikuma anketa