H.Dorbes muzejā cikls “Manas bērnības grāmatiņa” ar Sanitu Sīkli