Ventspils muzeja struktūrvienība rakstnieka Herberta Dorbes memoriālais muzejs “Senču putekļi” jau vairākus gadus nodarbojas ar literārā konkursa tāmnieku dialektā organizēšanu. Konkurss notiek reizi divos gados un daļa rezultātu iepazīstami Ventspils muzeja populārās vēstures sērijas izdevumā (aut. Uldis Grīnbergs) “Bliņķs ventiņmēle. Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic”, kuru var iegādāties muzeja kasē.

Radošo darbu konkursā “Pe mums ventiņes” iesniedzami agrāk nepublicēti darbi – dzejoļi, dzejoļu cikli, bērnu dzeja, humoreskas, skeči, dialogi, īslugas, viencēlieni, īsprozas sacerējumi tāmnieku dialektā. Konkursa mērķis ir saglabāt Ventspilij raksturīgā tāmnieku dialekta īpatnības, ventspilniekos radīt interesi par dzimto izloksni, veicināt lokālās identitātes apzināšanos.

Rakstnieka Herberta Dorbes muzejā jau ir saņemti pirmie darbi konkursam literāro darbu radīšanai tāmnieku dialektā. Pirmā vēstule atceļoja no Daugavpils (!) jūlija vidū. Atgādinām, ka darbu iesūtīšanas (vai iesniegšanas) pēdējā diena – 30.augusts. Sīkāk ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils muzeja mājas lapā http://muzejs.ventspils.lv/radosa-konkursa-pe-mums-ventines-ii-nolikums/