Ventspils muzejam ir divas lielas vērtības – 13.gs. Livonijas ordeņa pils un vēsturniece Ingrīda Štrumfa, kura tikko -29.aprīlī svinēja nozīmīgu dzīves jubileju – 80 gadus. Ventspils muzejs pērn atzīmēja savu 90.gadskārtu un kopš 1969.gada Ingrīda Štrumfa strādā muzejā par krājuma glabātāju, kopš 2015.gada – par vadošo vēsturnieci.

Tieši ar Ingrīdas Štrumfas gādību un rūpēm Ventspils muzeja krājums izaudzis līdz gandrīz 150 000 pilsētas un novada vēsturi atspoguļojošiem muzejiskiem priekšmetiem. Pilsētas vēstures nenovērtējama speciāliste, kura ne tik vien spēj atbildēt uz visiem ar vēsturi saistītiem jautājumiem, bet kuras aizraujošajā stāstījumā vēsture atdzīvojas. Brīnišķīga dāvana ventspilniekiem (un ne tikai) ir I.Štrumfas radītā “Ventspils grāmata”, kurā garšīgos stāstos lasāma Ventspils vēsture no aizlaikiem līdz I pasaules karam.

Ilgus gadus strādājot muzejā, piedalījusies daudzu ekspozīciju un izstāžu veidošanā, no tām šobrīd aplūkojamas: Livonijas ordeņa pils pastāvīgās ekspozīcijas pirmā kārta (2001.g. Kultūras fonda Spīdolas balva — kopā ar autoru grupu) un pastāvīgā ekspozīcija pils otrajā stāvā (2012). I.Štrumfa ir Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmes kavaliere (2002.g.), Ventspils pilsētas Balvas laureāte (2000.g.), Ventspils pilsētas domes deputāte (1994.-2003.g.), kas nenogurstoši risinājusi un aizstāvējusi ar pilsētas kultūrvēsturiskās pagātnes apzināšanu un atdzīvināšanu saistītos jautājumus. Ingrīda Štrumfa ir daudzu publikāciju par pilsētas vēsturi autore un patlaban turpinās darbs pie “Ventspils grāmatas” II daļas (no 1915.gada līdz 20.gs. vidum), kurā noteikti atkal būs kādi lieliski stāsti par pilsētas un pilsētnieku vēsturi un saknēm. Par Ingrīdas personību liecina Ineses Zanderes recenzijas fragments: “Štrumfas grāmatu es nedrīkstētu ne vērt, ne lasīt, jo tās ievadā skaidri pateikts: “Šī ir grāmata ventspilniekiem par Ventspili.” Taču aiz šā izteikuma, tāpat kā aiz šīs grāmatas intonācijas, es skaidri redzu pašu Štrumfu, kuras acis smejas, kamēr ģīmis cenšas uzturēt nopietnību.”

Ventspils muzejs no sirds un ar prieku pievienojas jubilāres sveicējiem!